NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Toorop, Jan

Geboorteplaats/datum
Poerworedjo (Indonesia)Poerworedjo (Indonesië), 20-12-1858
Plaats/datum van overlijden
The HagueDen Haag, 03-03-1928
Archieven en collecties over deze ontwerper
Discipline
 • aquarellist
 • beeldhouwer
 • emailleur
 • etser
 • glasschilder
 • graficus
 • graveur (prentmaker)
 • illustrator
 • keramist
 • kunstnijveraar
 • lithograaf
 • pastellist
 • schilder
 • tekenaar
 • vervaardiger van houtsnedes
 • wandschilder
Zie ook
Bronnen
 • Repertorium voor de geschiedenis der Nederlandsche schilder- en graveerkunst sedert het begin der 12de eeuw tot het eind van 1932, Van Hall 1936-1949, vol. 1 en 2, nr. 16768-16931 en 8438-8464
 • Jan Toorop op de keuze-tentoonstelling te Amsterdam : de drie bruiden, Veth 1905 (Toorop)
 • Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Veth 1905 (tekenaars), p. 56-59
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler : von der Antike bis zur Gegenwart [Thieme Becker] {CATK}, Thieme/Becker 1907-1950, vol. 33 (1939), p. 280
 • schilderkunst der XIXde eeuw : in Frankrijk, Engeland, Amerika, Nederland, België, Duitschland, Oostenrijk, Scandinavië, Rusland, Spanje en Italië, Bénédite/Marius 1910, p. 273
 • Aanteekeningen over beeldende kunst [Dake, 1915], Dake 1915, p. 13 en passim
 • Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw [1903], Marius 1903, p. 258-263
 • Een eeuw Nederlandsche caricatuur, Veth 1941 (Caricatuur), p. 156-158
 • eeuw Nederlandse schilderkunst [Knoef], Knoef 1948 (Nederlandsche schilderkunst), p. 127 en passim
 • fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst : de symbolistische beweging 1890-1900, Polak 1955, p. 1 en passim
 • Moderne kunst in Nederland 1900-1914 [dl.1, tekst], Terpstra 1958, p. 3 en passim
 • Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw, Brom 1959, p. 113 en passim
 • Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900 [1966], Gans 1966, p. 19 en passim
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1950 [Scheen, 1969] [2-delig], Scheen 1969-1970, vol. 2, p. 452
 • symbolisme in België [Legrand, 1971], Legrand 1971, p. 26 en passim
 • boek als Nieuwe Kunst 1892 - 1903 : een studie in Art Nouveau, Braches 1973, p. 164-178 en passim
 • checklist of painters c1200-1976 represented in the Witt Library, Courtauld Institute of Art, London [first ed.], Witt Checklist 1978
 • Nederland rond 1900 : contouren van een cultuur : kunst, literatuur, muziek, film, De Boer et al. 1979, p. 41 en passim
 • history and critical review of the salons of Les Vingt, 1884-1893, Canning 1980, p. 515 en passim
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 [Scheen, 1981], Scheen 1981, p. 524-525, afb.nrs. 851 t/m 858
 • Charley Toorop : leven en werken [Brederoo, 1982], Brederoo 1982, p. 9 en passim
 • Haagse School : Hollandse meesters van de 19de eeuw [Parijs, 1983], De Leeuw/Sillevis/Dumas 1983, p. 35 en passim
 • Art nouveau en art deco in Nederland : verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1880-1940, Leidelmeijer/Van der Cingel 1983, p. 39-42
 • XX and Belgian avant-gardism, 1868-1894, Block 1984, p. 20 en passim
 • schilder Jan Veth 1864-1925 : chroniqueur van een bewogen tijdperk, Bijl de Vroe 1987, p. 11 en passim
 • Ewijkshoeve : tuin van tachtig, Van der Wiel 1988, p. 26 en passim
 • H.A. van Daalhoff (1867-1953) : leven en werk van een dromer, Lincewicz 1990, p. 7 en passim
 • symbolist generation 1870-1910, Mathieu 1990, p. 136-139
 • Willem van Konijnenburg : 1868-1943, Rijnders/Burkom/Heij 1990, p. 30 en passim
 • Nicolaas Bastert : Vechtschilder 1854-1939, De Jonge 1990, p. 115 en passim
 • Chris van der Hoef 1875-1933, Jintes et al. 1994, p. 82, 89
 • R.N. Roland Holst : arbeid en schoonheid vereend : opvattingen over gemeenschapskunst, Tibbe 1994, p. 22 en passim
 • H.A. van den Eijnde : 1869-1939, Koopmans/Heij 1994, p. 32 en passim
 • Halverwege Parijs : Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840-1890, De Bodt 1995, p. 7 en passim
 • Museum Mesdag : catalogue of paintings and drawings [1996], Leeman/Pennock 1996, p. 441
 • Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940, Eliëns/Groot/Leidelmeijer 1996, p. 242
 • Muurvast & gebeiteld : beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940 [Koopmans, 1997], Koopmans 1997, p. 80 en passim
 • Charles Rochussen 1814-1894 : een veelzijdig kunstenaar, Halbertsma et al. 1997, p. 29, 119
 • Arbeid & bezieling : de esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, Van Hellenberg Hubar 1997, p. 16 en passim
 • Haagse School in Drenthe, De Bodt et al. 1997, p. 80, 99, 101
 • Bloemstillevens uit Nederlands en België 1870-1940, De Bodt/De Haan/Pijbes 1998, p. 54, 129
 • Muzentempels : multidiciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, Van Kalmthout 1998, p. 13 en passim
 • Thérèse Schwartze (1851-1918) : een vorstelijk portrettiste, Hollema/Kouwenhoven 1998, p. 81, 95
 • Willy Sluiter 1873-1949 : gentleman-kunstenaar, Peters/Marijnissen 1999, p. 19 en passim
 • François Pieter ter Meulen en de Haagse School, Van der Lubbe 1999, p. 46, 54, 126
 • Theo van Hoytema 1863-1917 [Boot], Heij et al. 1999, p. 19, 130
 • Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons 1838 - heden [Amsterdam, 1999], Heijbroek/Wouthuysen 1999, p. 40 en passim
 • Beeldend Benelux : biografisch handboek, Jacobs 2000, vol. 6, p. 18-19
 • Leven in een verzameling : toegepaste kunst 1890-1940 : collectie Meentwijck, Leidelmeijer/Raassen-Kruimel/Bax 2000, p. 27, 183
 • Eeuwwisseling [Caldic collectie, 2000], Philipse-Paalman 2000, p. 142-43
 • ontvangst van de moderne kunst in Nederland 1920-2000 : Picasso als pars pro toto, Van Adrichem 2001, p. 15 en passim
 • Dromen van Holland : buitenlandse kunstenaars schilderen Holland : 1800-1914, Kraan 2002, p. 210 en passim
 • Dwalen door het paradijs : leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866-1924), Brentjens/Eliëns 2002, p. 35 en passim
 • Schilders van Laren, Denninger-Schreuder 2003, p. 46 en passim
 • blijvende verlokking : kunstenaars uit de Lage Landen in Italië 1806-1940, Adelaar et al. 2003, p. 158, 163, 165
 • Witsenhuis [Voeten, 2003], Voeten 2003, p. 16 en passim
 • Willem Witsen 1860-1923 : schilderijen, tekeningen, prenten, foto's, De Groot et al. 2003, p. 12 en passim
 • Moen. : tussen Toorop en Mondriaan : de kunstenares Mies Elhout-Drabbe 1875-1956, Van Vloten 2004, p. 9 en passim
 • Vernieuwing & bezinning : Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum, Heij 2004, p. 203, 205
 • symbolisme in België, Draguet 2004 (symbolisme), p. 63 en passim
 • Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944) : tekenaar, graficus, sierkunstenaar, Van Es/Eliëns 2005, p. 24, 29, 41, 89, 93, 94, 96, 134, 158
 • onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser : Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a., Jonkman/De Raad 2005, p. 45, 57, 58, 90, 100
 • Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden, Van der Linden-Beins et al. 2006, p. 69 en passim
 • Magie van de Veluwezoom, Kapelle/De Bodt 2006, p. 43, 142
 • kunstpaus : H.P. Bremmer 1871-1956 [Handelsuitgave], Balk 2006, p. 15 en passim
 • Marius Bauer 1867-1932 : oogstrelend oosters, Kraayenga 2007, p. 27 en passim
 • Groet Molletje van mij : Alexander Mollinger (1836-1867) : een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School, Den Hartog/Gerards 2008, p. 192
 • Artists on the edge : the rise of coastal artists' colonies, 1880-1920 with particular reference to artists' communities around the North Sea, Barrett 2010, passim
 • Mythen van het atelier : werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar [Breitner omslag], Jonkman/Geudeker 2010, p. 35 en passim
 • Carel de Nerée tot Babberich en Henri van Boven : Den Haag in het fin de siècle, Bink 2014, passim
Literatuur
 • J.J. Isaäcson, 'Jan Toorop I', De Portefeuille, Weekblad, gewijd aan Kunst en letteren (7 november 1891), p. ?
 • Cat. Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen im Königl. Glaspalast 1893, nrs 1547-1563
 • W. Shaw Sparrow, 'Herr Toorop's The Three Brides', The Studio 1 (1893), p. 247-248
 • J. Toorop, 'De tentoonstelling van kunstwerken te 's Gravenhage', De Kroniek 2 (1896), p. 50
 • Anoniem, lezing op uitnodiging van Prof. Hamel in Groningen, gepubliceerd in Architectura nr. 27, 1896, p. 109, vervolg in Architectura nr. 30, 1896, p. 121
 • Ph. Zilcken, 'Jan Toorop', Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 8 (1898), p. 120-121
 • G.H. Marius, 'J.Th Toorop', Woord en Beeld, Haarlem 1899, p. 170-174
 • Th. Molkenboer, 'Jan Toorop-Im Haag', Deutsche Kunst und Dekoration 2 (1899) 12, p. 541-552
 • Ongepubliceerd manuscript van A. Plasschaert, 'Verklaringen van de symbolische teekeningen enz. van Toorop door hem met mij samen opgemaakt, zondag 2 maart 1902', Verz. RKD, Afd. Persdocumentatie (map 2, nr. 12)
 • W. Vogelsang, 'Jan Toorop, naar aanleiding van de tentoonstelling zijner werken gehouden door de firma Frans Buffa en Zonen te Amsterdam', Onze Kunst 5 (1904), p. 175-189
 • J.T[oorop], 'Tentoonstelling van Schilderijen en Teekeningen van M.Elout-Drabbe', Domburgsch Badnieuws, 22 augustus 1908
 • Jan Toorop, 'De Schilderijen tentoonstelling van Walcherse Schilders te Domburg', Domburgsch Badnieuws, 29 juli 1911
 • J. de Boer, 'Jan Toorop', Onze Kunst 10 (1911) 1, p. 13-26, 50-62 en 119-126
 • M. Janssen, 'Jan Toorop', Onze Kunst dl. 28 (juli 1915), p. 1-40
 • H.P.Berlage, 'Toorops monumentale kunst', Wendingen12 (1918), p. 19-23
 • B.H.Molkenboer, 'De Kruisweg van Toorop', De Beiaard 3 (dec. 1918), p. 273-301
 • H. Asselin, 'Jan Toorop', L'Art et Les Artistes (december 1921), p. 96-100
 • J.A. Cruce Kerkhof, 'Jan Toorop', De Opgang 2 (1922), p. 610-620
 • J. Th. Toorop, 'Iets over de inzendingen van eenige R.K. kunstenaars voor de Internat. Tentoonstelling van christelijke kunst te Antwerpen', Opgang. Geïllustreerd weekblad 5 (1925), p. 592-593
 • J.A. Cruce Kerkhof, 'Toorop', Gildeboek 9 (1926 ), p. 60-63
 • Anoniem, 'J. Toorop in Memoriam', Bethanië 5 (1928)3, p. 2-3
 • M. Janssen, Herinneringen aan Jan Toorop, Amsterdam 1933 [cf. in:Opgang 12 (1932), p. 285-286]
 • M. Janssen, 'Toorop bij Hugo Verriest en Stijn Streuvels te Ingoyghem (1913)', Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 42 (1932), p. 106-109
 • A.W. Timmerman, Tim's herinneringen, Amsterdam [1938], p. 171 en passim
 • J.S. Witsen Elias, 'A. van Schendel- J.Toorop', in: Pen en penseel.Bijzonder nummer van 'Critisch Bulletin' (zomer 1947) 8, p. 95-106
 • L. Wijsenbeek, 'Jan Toorop, de schilder', Mededelingen van de Dienst voor Schone Kunsten der Gemeente 's-Gravenhage 9 (1954), p. 55-57
 • M. Nijland-Verwey, Kunstenaarslevens. de briefwisseling van Albert Verwey met Alphons Diepenbrock, Herman Gorter, R.N. Roland Holst, Henriëtte van der Schalk en J.Th. Toorop, Assen 1959
 • Th. Molkenboer, 'Breitner, Allebé, en Derkinderen', Van onzen tijd 7(1901-1902) 1, p. 34-35
 • J. Lethève, 'Les Salons de la Rose-Croix', Gazette des Beaux-Arts, december 1960, p. 363-374
 • J.C. van Schagen, 'Herinneringen aan Jan Toorop en zijn werk', Zeeuws Tijdschrift 12 (1962) 5, p. 125-129
 • R. Siebelhoff, 'Brusselse familie.Jan Toorop (1858-1928)'Openbaar Kunstbezit 13 (okt.1969), p. 26a-26b
 • Ph. Mertens, 'De brieven van Jan Toorp aan Octave Maus', Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique/Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 18 (1969), p. 157-209
 • D. Hannema, Flitsen uit mijn leven als verzamelaar en museumdirecteur, Rotterdam 1973, p. 27, 72, 79, 158
 • R. Siebelhoff, 'Jan Toorop, early pointillist paintings', Oud Holland 89 ( 1975), p. 86-97
 • M. Bisanz-Prakken, 'Jan Toorop en Gustav Klimt, Een analyse van de betekenis van Jan Toorop voor het vroege werk van Gustav Klimt', Nederlands kunsthistorisch Jaarboek 27 (1976), p. 175-209
 • R. Siebelhoff, 'The Three Brides.A drawing by Jan Toorop', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 27 (1976), p. 211-261
 • J. Joosten, 'De eerste solo-tentoonstelling van Jan Toorop in 1894 in het Leidse Stedelijk Museum De Lakenhal gehouden en de toelichting daarop door H.P. Bremmer', Antiek 11 (1976-77), p. 573-597
 • B. Spaanstra-Polak, 'Jan Toorop's tuin der weeën', Bulletin van het Rijksmuseum 25 (1977), p113-119
 • Cat.tent.Jan Toorop. De Nijmeegse Jaren 1908-1916, Nijmegen (Commanderie van Sint Jan) 1978
 • M. Bloemhard, 'Het heimwee van Jan Toorop', Tableau 1980, p. 220 e.v.
 • J.W.C. van Campen, 'Over vrienden en relaties van Toorop in zijn Nijmeegse tijd', Numaga 27 (1980)3, p. 69-89
 • R. Siebelhoff, 'Toorop, Van de Velde, Van Rijsselberghe and the Hague Exhibition of 1892', Oud Holland 95 (1981), p. 97-107
 • R.Siebelhoff, 'The family background and personality of Jan Toorop', Canadian Journal of Netherlandic studies (Fall 1981/Spring 1982)3, p. 71-76
 • P.J. Begheijn, 'Toorop's Apostelraam in de Jozefkerk', Numaga 31 (1984), p. 47-48
 • G. van Wezel, '''Waarde mejuffrouw Marius".Brieven van J.Th. Toorop', Jong Holland 1 (1985), p. 2-27
 • M. Heijder, 'Verlichting in stad en beurs', Ons Amsterdam 40 (19..) nr. 6, p. 142-144 [betr. ontwerpen van J. Toorop]
 • J.F. Heijbroek en A.A.M. Vis, Verlaine in Nederland, Het bezoek van 1892 in woord en beeld, Amsterdam 1985, p. 9 en passim
 • J. de Boer, 'Dansen voor den Heiligen Geest. Illustraties van Jan Toorop', Jong Holland 2 (1986), p. 26-30
 • A.H. Huussen, 'Jan Toorop en de dichteres-schilderes Miek Janssen', Juffrouw Ida 12 (1986), p. 1-39
 • V. Hefting, 'Jan Theodoor Toorop 1858-1928', Tableau 8 (april 1986), p. 64-69
 • B.C.M. van Hellenberg Hubar, 'Dispereert niet.... de Beurs van Berlage als project in het 'no-nonsense' beleid', Bulletin KNOB (1988) 2, p. 35-46[betr. Toorop's 'Verleden, Heden, Toekomst']
 • P.D. [P. Dirkse], ''Het Laatste Avondmaal' van Jan Toorop en de poseerzuil van Louis Couperus', Catharijnebrief (oktober 1988)23, p. 1-4
 • R. Siebelhoff, 'Jan Toorop and the year 1892', Canadian Journal of Netherlandic studies 9/10 (1988-1989), p. 72-96
 • C. Boyle-Turner e.a., Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin, Zwolle/Amsterdam 1989, p. 40 en passim
 • R. Siebelhoff, 'Jan Toorop and the year 1892', The Low Countries 9-10 (1988-1989), p. 72-96
 • J. de Boer, 'Bevroren beweging. Toorops gebruik van foto's', Jong Holland 5 (1989), p. 26-27[Toorop afl..]
 • E. Bergvelt en G. van Wezel, 'J.Th. Toorop en A.J.M. van Moorsel', Jong Holland 5 (1989), p. 28-35 [Toorop afl.]
 • P. Hefting, ' Weldadigheid in 1923', Jong Holland 5 (1989), p. 18-23 [Toorop afl.]
 • B. van Lier, 'Verscheur dit maar.JanToorop over Jan Toorop', NRC Handelsblad Cultureel Supplement 17-2-1989, p. 19 [brieven v. J.T. aan Johanna Langelaan]
 • I. Gerards en E. van Uitert, 'Jan Toorop. Een' fabuleuze bevattelijkheid': het symbolistische scheppen', Jong Holland 5 (1989), p. 2-17 [Toorop afl.]
 • P. Hefting, 'Weldadigheid in 1923', Jong Holland 5 (1989), p. 18-25
 • G. van Wezel en E. Bergvelt, 'J.Th. Toorop en A.J.M. van Moorsel', Jong Holland 5 (1989), p. 28-35
 • F. van Vloten, 'Waar Toorop is, Daar is ruimte. de Toorop-tentoonstelling in Den Haag', Zeeuws Tijdschrift 39 (1989)2, p. 66-72
 • F. van Vloten, Heimwee houdt ons gevangen, Kunstenaarsbrievenaan Mies Elout-Drabbe in Domburg, Middelburg 1990, passim
 • Cat. tent. De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895, Amsterdam (Rijksmuseum Vincent van Gogh) 1991 en Glasgow (The Burrel Collection) 1990-1991, p. 285-296 [met bibliogr.]
 • X. Jense.'Het wel en wee achter'de Pelgrim' van Jan Toorop', Catherijne brief (maart 1991) nr. 33, p. 11-16
 • P. Dirkse, 'Jan Toorop en de Societas Jesu', In: Cat.tent.Jesuïten in Nederland, Utrecht (Catharijneconvent) 1991
 • A. Frenkel, 'Jan Toorop:realist, Impressionist en symbolist' Tableau 14 (1991), p. 88-89 [art. n.a.v. tent.Jan Toorop(1858-1927)schildderijen, Tekeningen en grafiek, Amsterdam(Studio 2000 Art Gallery)1991]
 • M. Strating, 'Stenen des aanstoots' Simulacrum 2 (juni 1993), p. 26-27
 • G. Hoogewoud, 'Twee ontwerpen van Jan Toorop', Ons Amsterdam 45 (1993) nr. 2, p. 54
 • H. Henkels, 'Cézanne en Van Gogh in het Rijksmuseum voor Moderne Kunst in Amsterdam: de collectie van Cornelis Hoogendijk', Bulletin van het Rijksmuseum 41 (1993), p. 155-295
 • I. Gerards en E. van Uitert, ' In de lijn van Toorop. Symbolisme in de kunst', Openbaar Kunstbezit (1994)nr2, p. 2-
 • I. Spaander en P. van der Velde [red.], Reünie op 't Duin.Mondriaan en zijn tijdgenoten in Zeeland, Zwolle, Middelburg 1994, p. 11 en passim
 • L. Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, Schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, Amsterdam 1994, p. 32 en passim
 • M. de Bois e.a., Carel Adolph Lion Cachet, Assen/Rotterdam 1994, p. 61,169,173,246
 • P. Dirkse, 'Portret van Jacques van Ginneken S.J.uit 1923 door Jan Toorop', Catharijne brief (sept.1994)47, p. 11-13
 • I. Boelema, ' Vreemdelingen in Domburg.Het kunstleven op Walcheren begin deze eeuw', Vitine 6 (1994), p. 38-41
 • I. Gerards, 'Jan Toorops beeld van de vrouw', Kunstschrift 1994, nr. 5, p.
 • L. Heyting, 'Het kotje van Toorop. Domburgse schilders op een tentoonstelling uit 1912', Cultureel supplement NRC Handelsblad 23-9-1994, p. 3
 • P. Begheyn, 'Een ontwerp van Jan Toorop voor een Canisius-zegel', Jaarboek Numaga 41(1994), p. 130-133
 • E. Veldpape, 'Symbolisme in het werk Verster en Toorop. Een beknopte interpretatie aan de hand van Albert Verwey, Kunstlicht 16 (1995), p. 9-13
 • M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel, Albert Verwey. Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888, Amsterdam 1995, p. 229
 • Plasschaert, 'Een bezoek bij Jan Toorop in den zomer van 1921, Te Domburg', Kunstwerk 7 (1995), p. 34-37[n.a.v. de tent :Sporen van een leven Jan Toorop in Slot Zeist, Slot Zeist]
 • R. Siebelhoff, 'Iets over de persoon Jan Toorop', Canadian Journal of Netherlandic Studies (Spring/Fall 1996)17, p. 99-107
 • M. Jager, 'Een feilloze hand van tekenen.Onbekende werken van Jan Toorop in Slot Zeist', Studio 2000 magazine 5 (1996) 1, p. 8-11
 • J. de Vries, E. van Uitert, S. de Bodt (red.), Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur, Amsterdam 1996, p. 38 en passim
 • N.J. Brederoo, A boxful of styles. The work of Jan Toorop', the Low Countries. Art and society in Flanders and the Netherlands. A yearbook (1996-1997), p. 239-248
 • F. van Burkom, '''Riche misterieux sombre". Twee brieven van Jan Toorop aan William Degouve de Nunques en hun context', Jong Holland 13 (1997), p. 13-26
 • M.Loosen-De Bruin, 'Het Apostelraam van Jan Toorop te Nijmegen', Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken 23 (najaar1997), p15-20
 • L.Tibbe, 'Wisselend kunsthumeur. Brieven van Richard Roland Holst over Van Gogh en het symbolisme', Jong Holland (1997)2, p. 37-43
 • Cat. tent. Langs velden en wegen - De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw, Amsterdam (Rijksmuseum) 1997-1998, cat.nr. 94, p. 312-313 en cat. nr. 104, p. 332-333
 • K. van Lieverloo, 'Met ziel en zaligheid.Toorops verbeelding van het lijdensverhaal', Gelders Erfgoed (1998)6, p. 15-18 [betr. De Kruiswegstaties]
 • N.J. Brederoo, 'Une famille d'artistes. Jan Toorop, Charley Toorop en Edgar Fernhout', Septentrion 27 (1998), p. 40-46
 • J. de Vries, 'Jan Toorop, schilder voor de gemeenschap', in: H. Beliën, M. Bosschenbroek en G.-J. van Setten (red.), In de vaart der volkeren. Nederlanders rond 1900, Amsterdam 1998, p. 253-263
 • J.J. Heij (red.) e.a, George Rueter 1875-1966, Zwolle (Waanders), Haarlem (Teylers Museum), Assen (Drents Museum) 1999, p. 58 en passim
 • I.W.L. Moerman, De Katwijkse jaren van Jan Toorop', Leids Jaarboekje 91 (1999), p. 196-203
 • F. van Vloten, 'Tussenstation Wenen. Jan Toorop van Katwijk naar Domburg', Zeeuws Tijdschrift 49 (1999), p. 12-21
 • P. Donkersloot, 'Jan Toorop en Les XX', Studio 2000 Magazine 9 (2000), p. 30-34
 • H. K[raaij], 'Een feest van herinnering. Domburg en de kunstkolonie van Jan Toorop en zijn kring', Studio 2000 Magazine 9 (2000), p. 4-35
 • K. van Lieverloo, '''Maar wiè schildert Christus?" Jan Toorop en de kunstkritiek', Desipientia. Zin &waan 7 (2000) nr. 2, p. 32-37
 • L. Tibbe, Vier kunstdebatten omstreeks 1900. Meningen over kunst en samenleving van Herman Gorter, Henriëtte en Richard Roland Holst, Herman Hijermans, Jan Toorop, Theo van Doesburg en anderen, Nijmegen 2000
 • A.J. Vervoorn, ‘Bauer en Toorop: twee karikaturen’, Boekenpost 8 (2000), nr. 50 (november/december), p. 16-17
 • Cat. tent. Poëzie der werkelijkheid. Nederlandse schilders van de negentiende eeuw, Amsterdam (Rijksmuseum) 2000, cat. nrs. 95, 107, 113
 • F. van Vloten, 'Von Ihrem Freund Jan Toorop.Toorop, Domburg en de zaak Flersheim', Zeeuws Tijdschrift 51 (2001), p. 41-58
 • H.J. Kraaij en W. Rothuizen, Jan Toorop (1858-1928). Het late Symbolisme, Amsterdam 2001 [dit boek begeleidde de gelijknamige tent.gehouden in het Katwijks Museum, georganiseerd door het JanToorop Kabinet/Kunsthandel Studio 2000, Amsterdam 2001/2002 ]
 • M.Vellekoop, 'Jan Toorop.Cor Cordium', Van Gogh Museum Journal 2003, p. 124-125
 • P. van der Coulen en K. van Lieverloo, Jan Toorop-Portrettist, Zwolle /Nijmegen 2003 [zie ook boekbespr. naar aanleiding van cat/tent in Museum Het Valkhof :F. van Vloten, 'Strenge en sterke lijnen', Zeeuws Tijdschrift 54 (2003/2004), p. 56-57
 • F. van Vloten, ''Lieve Arthur'. Domburg en de vriendschap tussen Mies Elout en Arthur van Schendel', Zeeuws Tijdschrift 54 (2004) 1/2, p. 26-31
 • Anoniem, 'Toorop en de Maasbruggen.Rondom een Rotterdamse aanwinst '[dossiertentoonstelling], Museumberichten 1(2004), p. 22-23
 • E.P. Tibbe, 'Jan Toorop, portettist', Desipientia zin&waan 11(2004)1, p40-43 [bespreking]
 • H.J.Kraaij, 'Jan Toorop. Sporen van een leven', Studio 2000 Magazine 14 (2005)1, p. 7-25
 • M. Didier, 'Indië in de Nieuwe Kunst', Origine (2005)5, p. 21
 • M. Begheyn-Huisman, p.Roelofs, 'Enkele recente aanwinsten van Museum Het Valkhof:het permanente bruikleen van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten', Jaarboek Numaga 52, 2005, p. 177,180,
 • C. Cuijpers, ' Het album Holland-Krakatau (1883).Artistieke liefdadigheid en exotische inspiratie', De Negentiende Eeuw 29 (2005)4, p. 219-240
 • A. Erftemeijer, ' De kunst van het observeren. Lodewijk van Deyssel, Kunstbeschouwer',Kunstbeeld.nl. 30(2006) 7-8, p. 48-49
 • M. Bax, Het web der schepping : theosofie en kunst in Nederland : van Lauweriks tot Mondriaan, Amsterdam 2006, p. 187 en passim
 • H. Siebenga, 'Toorop-klimt.een visuele bewijsvoering', Musem Tijdschrift 19 (2006)7, p34-38 [n.a.v. cat.tent.Toorop in Wenen:inspiratie voor Klimt, Den Haag (Gemeente museum),2006-7]
 • J. Reynaerts, 'Portret van Marie Jeannette de Lange', Bulletin van de vereniging Rembrandt 16(2006)3, p. 18-21
 • J.F. Heijbroek, 'Nieuwe inzichten over Toorops Oude Tuin der Weeën', Bulletin van het Rijksmuseum 56 (2008)1-2, p. 103-106
 • R. Verhoogt, Art in reproduction. Nineteenth-Century Prints after Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israëls and Ary Scheffer, Amsterdam 2007, p. 117
 • G. van Wezel, 'De corresponderende sylfiden van Jan Toorop', Kunstschrift 53 (2009), nr. 4, p. 32-37
 • C. van Schendel, 'De Schendeliana: over boeken, vriendschap en schrijven', Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 21 (2013), p. 161-200
 • J. Reynaerts, ´From a hygienic and aesthetic point of view. Jan Toorop, Portrait of Marie Jeannette de Lange, 1900', The Rijksmuseum Bulletin 57 (2009) no. 2, p. 112-136
 • S. Spindler, 'Magie und Linie',Weltkunst 2016, no. 2, p. 42-49
 • J. Vogel, 'Jan Toorop: zijn tijdgenoten, stijlen en stromingen [1]' , Filatelie. Maandblad voor postzegelverzamelaars 2017, p. 144-147
 • Themanummer Jan Toorop, Studio 2000 magazine 22 (2017) no. 2
Opleiding
 • Polytechnische School (Delft)Polytechnische School (Delft), Siebelhoff 1973, p. 15, 19; volgens Scheen 1981 in 1879
 • Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam), 1880-1882 (Scheen 1981)
 • Académie des Beaux-Arts (Brussel)Académie des Beaux-Arts (Brussel), volgens Scheen 1981 aan de Tekenacademie aldaar
Leraar van
 • Beurden, Alexander F.W.E. (1883-1963)
 • Boom, Karel Alexander August Jan
 • Braat, Leo
 • Burght, André van der
 • Collette, Joan
 • Doffegnies, Thomasine Adrienne
 • Drabbe, Mies
 • Feuerstein, Greet
 • Fokkens, Phocas
 • Froonen, Hein
 • Goth, Sárika
 • Gussenhoven, Georges
 • Heemskerck van Beest, Jacoba van
 • Heyse, Jan
 • Janssen, Miek
 • Leer, Lili Pieter van
 • Lourijsen, Lambert
 • Maris, Frits
 • Rahusen, Ina
 • Rees, Otto van
 • Schans, Maudy van der
 • Scheltema, Leendert
 • Schoonhoven van Beurden, Willy van
 • Schultze-Naumburg, Paul
 • Schultze, Paul
 • Smulders, Anna
 • Steenwijk, Hendrik van
 • Toorop, Charley
 • Wassenaar, Willem Abraham
 • Wins, Jos
 • Zeegen, Adrianus van (jr.)
Naamsvariant
 • Toorop, Johannes Theodorus
Familierelaties
 • vader van Charley Toorop; grootvader van Edgar Fernhout, overgrootvader van Rik Fernhout
Bekijk deze ontwerper op de website van het RKD (opent op een nieuw tabblad)

Beelden

Geen beelden aanwezig.