NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Roland Holst, Richard

Geboorteplaats/datum
AmsterdamAmsterdam, 04-12-1868
Plaats/datum van overlijden
BloemendaalBloemendaal, 31-12-1938
Archieven en collecties over deze ontwerper
Discipline
 • auteur
 • beeldhouwer
 • decorschilder
 • directeur van academie
 • etser
 • glasschilder
 • hoogleraar
 • illustrator
 • lithograaf
 • meubelontwerper
 • ontwerper
 • schilder
 • tekenaar
 • vervaardiger van houtsnedes
 • wandschilder
Opmerkingen
 • schreef over kunst en was hoogleraar en later directeur van de Rijksakademie (1918-1934); enige meubelontwerp in beelddocumentatie is een schoorsteenstuk
Zie ook
Bronnen
 • Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Veth 1905 (tekenaars), p. 55 en passim
 • Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw [1903], Marius 1903, p. 256, 257, 272
 • moderne houtsnede in Nederland : een overzicht in 165 afbeeldingen bijeengebracht en ingeleid door A. van der Boom met een voorwoord van R.N. Roland Holst, Van der Boom 1928, p. 5
 • eeuw Nederlandse schilderkunst [Knoef], Knoef 1948 (Nederlandsche schilderkunst), p. 131-135
 • fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst : de symbolistische beweging 1890-1900, Polak 1955, p. 4 en passim
 • Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw, Brom 1959, p. 189 en passim
 • Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900 [1966], Gans 1966, p. 29 en passim
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1950 [Scheen, 1969] [2-delig], Scheen 1969-1970, vol.2, p. 498
 • boek als Nieuwe Kunst 1892 - 1903 : een studie in Art Nouveau, Braches 1973, p. 148-164 en passim
 • checklist of painters c1200-1976 represented in the Witt Library, Courtauld Institute of Art, London [first ed.], Witt Checklist 1978
 • Nederland rond 1900 : contouren van een cultuur : kunst, literatuur, muziek, film, De Boer et al. 1979, p. 28 en passim
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 [Scheen, 1981], Scheen 1981, p. 223
 • schilder Jan Veth 1864-1925 : chroniqueur van een bewogen tijdperk, Bijl de Vroe 1987, p. 57 en passim
 • Ewijkshoeve : tuin van tachtig, Van der Wiel 1988, p. 44, 141, 148
 • Gauguin and the School of Pont-Aven : prints and paintings, Boyle-Turner/Josefowitz 1989, p. 20 en passim
 • Willem van Konijnenburg : 1868-1943, Rijnders/Burkom/Heij 1990, p. 140 en passim
 • C.A. Lion Cachet 1864-1945, De Bois 1994, p. 216, 243, 285
 • H.A. van den Eijnde : 1869-1939, Koopmans/Heij 1994, p. 51 en passim
 • wereld in een dorp : schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, Heyting 1994, p. 10 en passim
 • Muurvast & gebeiteld : beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940 [Koopmans, 1997], Koopmans 1997, p. 14 en passim
 • Muzentempels : multidiciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, Van Kalmthout 1998, p. 30 en passim
 • Beeldend Benelux : biografisch handboek, Jacobs 2000, vol. 5, p. 148-149
 • Dwalen door het paradijs : leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866-1924), Brentjens/Eliëns 2002, p. 16 en passim
 • Willem Witsen 1860-1923 : schilderijen, tekeningen, prenten, foto's, De Groot et al. 2003, p. 46-48, 59, 209
 • Vernieuwing & bezinning : Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum, Heij 2004, p. 187-188
 • Moen. : tussen Toorop en Mondriaan : de kunstenares Mies Elhout-Drabbe 1875-1956, Van Vloten 2004, p. 9 en passim
 • Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944) : tekenaar, graficus, sierkunstenaar, Van Es/Eliëns 2005, p. 41, 113, 114, 134, 142, 158
 • K.P.C. de Bazel (1869-1923) : ontwerpen voor het interieur, Brentjens/Eliëns 2006, p. 20 en passim
 • Marius Bauer 1867-1932 : oogstrelend oosters, Kraayenga 2007, p. 63-70
 • Art in reproduction : nineteenth-century prints after Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israëls and Ary Scheffer, Verhoogt 2007, p. 117 en passim
 • Groet Molletje van mij : Alexander Mollinger (1836-1867) : een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School, Den Hartog/Gerards 2008, p. 77
 • ideale boek : honded jaar private press in Nederland, 1910-2010, Capelleveen et al. 2010, passim
 • Mythen van het atelier : werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar [Breitner omslag], Jonkman/Geudeker 2010, p. 43 en passim
 • In vreemde grond geworteld : Prerafaëlitisme in de Nederlandse literatuur en beeldende kunst (1855-1910), Van Buul 2014, passim
Literatuur
 • Willem du Tour [R.N. Roland Holst], 'Vincent van Gogh', De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland 15 (1892) 765 (21 febr.)
 • R.N. Roland Holst, 'De beteekenis van Derkinderens nieuwe muurschildering in onze schilderkunst', De Nieuwe Gids 6 (1891-1892), p. 321-324
 • R.N. Roland Holst, 'Over de monumentale schilderkunst en hare beïnvloedingdoor de maatschappij', De Nieuwe Tijd 15 (1910), p. 297-306, 391-398
 • R.N. Roland Holst, 'Een instituut der kunsten', De Gids 76 (1912) dl. 2, p. 161-163
 • C. Veth, 'Drie muurschilderingen van R.N. Roland Holst in de bestuurskamer van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond', Onze Kunst 12 (1913) 5, p. 178-181
 • R.N. Roland Holst, 'Over het rythmische en het naturalistische element in de monumentale schilderkunst', De Nieuwe Tijd 19 (1914), p. 184-196
 • G. Knuttel, 'Richard N. Roland Holst', Grafische Künste (1921)
 • R.N. Roland Holst, 'Bij de reeds vijf en twintig jaar oude houtsneden van De Bazel en Lauweriks' in: Over kunst en kunstenaars, Beschouwingen en herdenkingen, Amsterdam 1923, p. 48-50 en Wendingen [Houtsnijders nr. 2] (1919), p. 6-7
 • R.N. Roland Holst, 'De bouwmeester Berlage in zijn verhouding tot de archtecturale beeldhouw- en schilderkunst', in: Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdedenkingen, Amsterdam 1923, p. 66-69
 • R.N. Roland Holst, 'Puvis de Chavannes 1824-1924', Elseviers Geïllustreerd Maandschrift 43 (1923), p. 145-154
 • R.N.R[oland ] H[olst], 'August Allebé + 1838-1927', De Gids ( 1927), p. 226 e.v. [later verschenen in: R.N. Roland Holst, Over Kunst en Kunstenaars. Beschouwingen en Verhandelingen, Amsterdam 1928, p. 219-221
 • R.N. Roland Holst, 'Te veel en te haastig [Tentoonstellingen van Bauer en Breitner]1933 in: In en buiten het tij, Amsterdam 1940, p. 89-90
 • A.M. Hammacher, 'Het werk van R.N. Roland Holst in de zittingzaal van den Hoogen Raad', Elseviers Maandschrift 48 (1938), p. 300-304
 • J. Sjollema, 'Wandversieringen van Prof.Roland Holst in het gebouw van den Hoogen Raad', Kroniek van Kunst en Kultuur 4(1938).
 • J. Sjollema, 'Roland Holst als wandschilder', Bouwkundig Weekblad- Architectura 60 (1939), p. 145
 • H. Roland Holst-van der Schalk, Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst, Zeist 1940
 • R.N. Roland Holst, In en buiten het tij. Nagelaten beschouwingen en herdenkingen [...], ed. A.M. Hammacher, Amsterdam 1940
 • A. van der Boom, 'Bezinning en bezieling in de betrekkingen tussen beeld en woord in het essay van R.N. Roland Holst', in: Pen en penseel. Bijzonder nummer van 'Critisch Bulletin' (zomer 1947) 8, p. 72-84
 • M. Nijland-Verwey, Kunstenaarslevens. de briefwisseling van Albert Verwey met Alphons Diepenbrock, Herman Gorter, R.N.Roland Holst, Henriëtte van der Schalk en J.Th Toorop, Assen 1959
 • H. van de Bergh, 'Roland Holst als super-symbolist', Maatstaf 21 (1973), p. 816-827
 • P. Schatborn, 'Het legaat R.N. Roland Holst (1868-1938)', Rijksprentenkabinet, 13 april - 24 juni 1979, vouwblad nr. 17.
 • P. Schatborn, 'Tekeningen van R.N.Roland Holst', Bulletin van het Rijksmuseum 27 (1979) 2, p. 68-85
 • K. Thomassen 'Verrassende ontdekkingen in de bibliotheek van Henriette Roland Holst', Juffouw Idastraat 11, 6 (1980) 2, p. 1-5
 • Cat.tent. De Rijks-Akademie en de Prix de Rome, Rome( Nederlands Instituut) 1982, passim
 • J. Voeten, 'Zomers op de Buissche Heide. Het gastenboek van Henriëtte en Richard Roland Holst', NRC Handelsblad Cultureel Supplement (10-06-1983), p. 3
 • J.F. Heijbroek en A.A.M. Vis, Verlaine in Nederland, Het bezoek van 1892 in woord en beeld, Amsterdam 1985, p. 9 en passim
 • H. Saam, 'Roland Holst als reclame kustenaar. Opdrachten voor de Nederlandse Oliefabriek', Jong Holland 3 (1987), p. 48-55
 • A. Spapens, 'R.N. Roland Holst: theorieën omtrent de monumentale kunst', Leids Kunsthistorisch Jaarboek 7 (1988), p. 142-161
 • L. Tibbe, 'Wanddecoraties van R.N. Roland Holst in het gebouw van de Hoge Raad', Jong Holland 4 (1988), p. 2-15
 • E. Menkveld en M.H. Schenkeveld, A. Roland Holst. Briefwisseling met R.N. Roland Holst en H. Roland Holst-van der Schalk, Amsterdam 1990
 • F. van Vloten, Heimwee houdt ons gevangen, kunstenaarsbrievenaan Mies Elout-Drabbe in Domburg, Middelburg 1990, passim
 • Cat.tent. De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895, Amsterdam (Rijksmuseum Vincent van Gogh) 1991 en Glasgow (The Burrel Collection) 1990-1991, p. 261-264 [met bibliogr.]
 • L. Tibbe, R.N. Roland Holst (1868-1938) - Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst, Amsterdam 1994
 • B.C.M. van Hellenberg Hubar, Arbeid en Bezieling. De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdink Thijm en V.E.L. de Stuers en de voorgevel van het Rijksmuseum, Nijmegen 1997 (diss.), p. 58 en passim
 • M.G. Kemperink, ''Laf-lief levend Bussum'. Tachtigers in het Gooi', Maandblad Amstelodamum 84 (1997), p. 109-115
 • L. Tibbe, 'Wisselend kunsthumeur. Brieven van Richard Roland Holst over Van Gogh en het symbolisme', Jong Holland (1997) 2, p. 37-43
 • M.-Th. van Thoor, 'Amsterdamse School in Parijs. Het Nederlandse paviljoen op de Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (1925)', Bulletin KNOB 96 (1997), p. 204-217
 • L. Tibbe, 'Arbeid en schoonheid vereend. De kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938)', Historisch Tijdschrift Holland 31 (1999) 3, p. 178-188
 • J.J. Heij (red.) e.a., George Rueter 1875-1966, Zwolle (Waanders), Haarlem (Teylers Museum), Assen (Drents Museum) 1999, p. 21 en passim
 • L. Tibbe, 'De keuze voor een 'stil en eerzaam ambacht'. R.N.Roland Holst (1868-1938) en de lithografie', De boekenwereld 15 (1998-1999), p. 96-110
 • J.F. Heijbroek, 'Herinneringen van Rik Roland Holst aan de bouw van het museum', Bulletin van het Rijksmuseum 51 (2003), p. 65-69
 • J. Voeten, Het Witsenhuis, Amsterdam/Antwerpen 2003, p. 60, 72, 144
 • J. Versteegh, 'Mooie ateliers ingericht als boerenwoningen. Het kunstenaarsdorp Laren rond 1900', Kunst & Antiek Journaal 9 (1994) 9, p. 6-7
 • F. Leidelmeijer en D. van der Cingel, Art Nouveau en Art Deco in Nederland: verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1880-1940, Amsterdam 1983, p. 45
 • J.J. Heij [red. ] [e.a], Theo van Hoytema, 1863-1917, Zwolle / Den Haag / Assen 1999, p. 9 en passim
 • J.F. Heijbroek, 'Herinneringen van Rik Roland Holst aan de bouw van het museum', Bulletin van het Rijksmuseum 51 (2003), p. 64-68
 • M. Jonkman, J. de Raad, Mondriaan Breitner Sluyters e.a. De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser, Zwolle 2005, p. 36
 • H. Balk, De Kunstpaus H.P.Bremmer 1871-1956, Bussum 2006, p. 48 en passim
 • R. van de Schoor en I. Brinkman, Van de liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey 1881-1925, Nijmegen 2008, p. 22
 • R. den Hartog, Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger (1836-1867), een Utrechts schilder op de drempel van de Haagse School, Vianen 2008, p. 77
 • G. Hartong en H. de Hoog, ‘Nederlandse boekenleggers van grafisch kunstenaars (13). Richard Nocolaüs Roland Holst en Albert Hahn’, Boekenpost 19 (2011), nr. 115 (september/oktober), p. 38-39
Opleiding
 • Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam), 1885-1890; omstreeks 1884 niet toegelaten (Jacobs 2000)
Leraar van
 • Abbing, Fik
 • Bakema, Nel
 • Bijvoet, Han
 • Blans, Maria Wilhelmina Helena
 • Bleeker, Laurens
 • Boermeester, Louis
 • Bouhuys, Jaap
 • Braat, Leo
 • Brante, Bert
 • Broos, Dick
 • Buytendijk, Anton
 • Cohen, Mozes
 • Dijk, Albertus Jan Marinus van
 • Dijkstra, Johan
 • Everts, Jan
 • Ewijk, Aart van
 • Goubitz, Ali
 • Grunsven, Martinus van
 • Hamstra, Rinze
 • Horst, Kees van der
 • Jong, Albert de
 • Jongert, Jac.
 • Klaassen, Nel
 • Kop, Han van der
 • Levigne, Hubert
 • Linden-'t Hooft, Ernee van der
 • Luttge, Jaap
 • Meijer-Smetz, Alberta Johanna
 • Meijer, Agta
 • Molin, Willem
 • Moonen, Sef
 • Mulders, Antoinette
 • Olthuis-Geesink, Sophia
 • Paulides, Hendrik
 • Pieters, Wilhelmus Louis Hubertus
 • Randag, Humbert
 • Reen, Peter van
 • Rubbens, Elsa B. M.
 • Sayers, Charles
 • Schoonbrood, Henri
 • Schrikkel, Louis
 • Starrenburg, Arend van
 • Stauthamer, Cephas
 • Stockum, Hilda van
 • Veldkamp, Court
 • Wiegmans, Willem
 • Wolf, Han de
Naamsvariant
 • Roland Holst, Richard Nicolaüs
 • Roland Holst, Rik
 • Holst, Richard Roland
 • Holst, Rik Roland
Familierelaties
 • trouwde in 1896 dichteres Henriette (Jet) van der Schalk; oom van A. (Jani) Roland Holst
Bekijk deze ontwerper op de website van het RKD (opent op een nieuw tabblad)

Beelden

Geen beelden aanwezig.