NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Molkenboer, Anton

Geboorteplaats/datum
LeeuwardenLeeuwarden, 08-04-1872
Plaats/datum van overlijden
HaarlemHaarlem, 10-03-1960
Archieven en collecties over deze ontwerper
Discipline
 • schilder
 • politiek tekenaar
 • glasschilder
 • ontwerper
 • decoratieschilder (van interieurs)
 • tekenaar
 • graficus
 • glaskunstenaar
 • grafisch ontwerper
 • lithograaf
 • wandschilder
 • vervaardiger van mozaïek
 • kunstnijveraar
 • illustrator
Opmerkingen
 • famous for his wall paintings and mosaics for churches and monuments (Scheen 1981)
Bronnen
 • Een eeuw Nederlandsche caricatuur, Veth 1941 (Caricatuur), p. 156
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1950 [Scheen, 1969] [2-delig], Scheen 1969-1970, vol. 2, p.66
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 [Scheen, 1981], Scheen 1981, p. 354
 • R.N. Roland Holst : arbeid en schoonheid vereend : opvattingen over gemeenschapskunst, Tibbe 1994, p. 275, 276, 277, 283
 • Marius Bauer 1867-1932 : oogstrelend oosters, Kraayenga 2007, p. 77, 177
 • Arbeid & bezieling : de esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, Van Hellenberg Hubar 1997, passim
Literatuur
 • H.J. Nieboer, 'De schilderingen van den H.Thomas van Villanova van Antoon Molkenboer', Beschouwingen over kerkelijke kunst 1 (1921-1922), p. 330-334
 • J. Engelman, 'Mozaïek van Molkenboer', in: Tympanon. Opstellen over kunst en gewijde kunst, Amsterdam 1936, p. 105-114
 • M. van der Schrieck, 'De Rosa mystica van Anton Molkenboer', Het Gildeboek 19 (1936), p. 42
 • M.L.M., 'Moderne mozaïekkunst.[Rosa mystica]', Op de Hoogte 34 (1937), p. 37
 • H.Th., 'Het Maria Vrede-mozaïek [St. Bavo, Haarlem]', Het Gildeboek 24 (1941-1942), p. 141-142
 • C. Mus, 'Anton H.J. Molkenboer, glazenier, 1872-1960', Haerlem jaarboek 1960, p. 25
 • E.Braches, Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903.Een studie in Art Nouveau, Utrecht 1973 [diss.], p. 76 en passim
 • F. Leidelmeijer en D. van der Cingel, Art Nouveau en Art Deco in Nederland: verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1880-1940, Amsterdam 1983, p. 31
 • Anoniem, 'In de schijnwerper: De Sint Antonius Abtkerk te Scheveningen.Stichting Vrienden van de Abt', Ons Den Haag gister en vandaag 1 (1986), p. 10-11
 • M. Loosen- de Bruin, 'Antoon Molkenboer (1872-1960). Een in vergetelheid geraakte kunstenaar?', Desipientia 5 (1998), nr. 1, p. 36-40
 • A.B.G.M. van Kalmthout, Muzentempels.Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, Hilversum 1998, p. 98 en passim
 • M.Peters, p.Marijnissen, cat. tent.Willy Sluiter, Gentleman -kunstenaar, 1873-1949, Dordrecht (Dordrechts Museum) 1999, p. 88,149
 • J. Voeten, Het Witsenhuis, Amsterdam/Antwerpen 2003, p. 81, 82, 94, 98
 • J.J. Heij, Vernieuwing en bezinning.Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum, [Drents Museum, Assen], Zwolle 2004, p. 162-164
 • F. Leidelmeijer en D. van der Cingel, Art Nouveau en Art Deco in Nederland: verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1880-1940, Amsterdam 1983, p. 31
 • A. Kroon en A. Wagtberg Hansen, De speling van het licht. Glas-in-lood in Den Haag rond 1900, Den Haag 2009, passim
 • M. van Roon, Goud, zilver & zijde. Katholieke textiel in Nederland 1830-1965, Zutphen 2010, p. 355
 • D. Snoodijk, 'Cholera in Scheveningen. Kerkelijke monumentale schilderkunst 1918-1940', Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 5 (2013), nr. 1, p. 24-26
Opleiding
 • Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers (Amsterdam)Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers (Amsterdam), 1889-1992
 • Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam), 1890-1895
 • Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France (Parijs)Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France (Parijs), Academy in Paris (Scheen 1981)
 • The Art Students League of New YorkThe Art Students League of New York, 1906
Leraar van
 • Middendorp, Suze
Naamsvariant
 • Molkenboer, Antonius Henricus Johannes
 • Molkenboer, Antoon
Familierelaties
 • son of artist Willem Molkenboer, brother of artist Theo Molkenboer
Bekijk deze ontwerper op de website van het RKD (opent op een nieuw tabblad)

Beelden

Geen beelden aanwezig.