NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Hoytema, Theo van

Geboorteplaats/datum
The HagueDen Haag, 18-12-1863
Plaats/datum van overlijden
The HagueDen Haag, 28-08-1917
Archieven en collecties over deze ontwerper
Discipline
 • aquarellist
 • decoratieschilder (van interieurs)
 • decoratieschilder (van voorwerpen)
 • etser
 • grafisch ontwerper
 • illustrator
 • kunstnijveraar
 • lithograaf
 • meubelontwerper
 • schilder
 • tekenaar
 • wandschilder
Opmerkingen
 • werkte als tekenaar voor het Zoologisch Museum in Leiden tussen 1888-1889 (Heij 1999, p. 129) aardewerkdecorateur; al in 1888-1889 verbonden als tekenaar met het Museum van Natuurlijke Historie in Leiden.
Zie ook
Bronnen
 • Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Veth 1905 (tekenaars), p. 62 en passim
 • schilderkunst der XIXde eeuw : in Frankrijk, Engeland, Amerika, Nederland, België, Duitschland, Oostenrijk, Scandinavië, Rusland, Spanje en Italië, Bénédite/Marius 1910, p. 275
 • Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw [1903], Marius 1903, p. 264
 • Een eeuw Nederlandsche caricatuur, Veth 1941 (Caricatuur), p. 158-160
 • Nederlandsche grafische kunstenaars : uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw, De Vries 1943, p. 130-138
 • eeuw Nederlandse schilderkunst [Knoef], Knoef 1948 (Nederlandsche schilderkunst), p. 131, 133, 136
 • fin-de-siècle in de Nederlandse schilderkunst : de symbolistische beweging 1890-1900, Polak 1955, p. 216
 • Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900 [1966], Gans 1966, p. 31 en passim
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1950 [Scheen, 1969] [2-delig], Scheen 1969-1970, vol.I, p. 522
 • boek als Nieuwe Kunst 1892 - 1903 : een studie in Art Nouveau, Braches 1973, p. 142, 202-203 en passim
 • checklist of painters c1200-1976 represented in the Witt Library, Courtauld Institute of Art, London [first ed.], Witt Checklist 1978, p. 143
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 [Scheen, 1981], Scheen 1981, p. 233
 • Willem van Konijnenburg : 1868-1943, Rijnders/Burkom/Heij 1990, p. 30, 33, 36
 • Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker [Saur], Saur 1992-, AKLONLINE
 • R.N. Roland Holst : arbeid en schoonheid vereend : opvattingen over gemeenschapskunst, Tibbe 1994, p. 155 en passim
 • Halverwege Parijs : Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840-1890, De Bodt 1995, p. 206-215
 • Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919 : dominee, journalist en museumdirecteur, De Vries/Van Uitert/De Bodt 1996, p. 38,74,75,122
 • Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940, Eliëns/Groot/Leidelmeijer 1996, p. 221
 • Muzentempels : multidiciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, Van Kalmthout 1998, p. 82 en passim
 • Theo van Hoytema 1863-1917 [Boot], Heij et al. 1999
 • Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons 1838 - heden [Amsterdam, 1999], Heijbroek/Wouthuysen 1999, p. 143, 235
 • Beeldend Benelux : biografisch handboek, Jacobs 2000, vol. 3 (2000), p. 206-207
 • Prentenboeken : ideologie en illustratie 1890-1950, De Bodt/Kapelle 2003, p. 240
 • Vernieuwing & bezinning : Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca. 1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum, Heij 2004, p. 131-132
 • Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944) : tekenaar, graficus, sierkunstenaar, Van Es/Eliëns 2005, p. 37, 38, 41, 59, 60-63, 134, 157
 • Marius Bauer 1867-1932 : oogstrelend oosters, Kraayenga 2007, p. 77, 122, 177
 • Mythen van het atelier : werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar [Breitner omslag], Jonkman/Geudeker 2010, p. 16
Literatuur
 • (...) Plasschaert, 'Kalender door Th. van Hoytema', De Kroniek 8 (1902), p. 400-401
 • J.G. Veldheer, 'Sterfgevallen: Th. van Hoytema', Onze Kunst 16 (1917) 11, p. 168
 • J.G. Veldheer, 'Herinneringen aan Th. van Hoytema', Onze Kunst, 7 (1918), p. 65-76
 • S. Moulijn, 'De lithografieën van Th. van Hoytema', Jaarboekje van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst (1918), Rotterdam 1919, p. 22-35
 • H.E. van Gelder, 'De Genesis van Theo van Hoytema's "zilverreigers" ', Cicerone: een algemeen maandschrift voor kunst, 4 (1918), p. 121-125
 • P. Koomen, 'De ooievaar [Th. van Hoytema, De humorist]', Eigen Haard 59 (1933), p. 289-291
 • Aegidius W.Timmerman, Tim's herinneringen, Amsterdam [1938], p. 284 en passim
 • G. Knuttel Jr., 'Th. van Hoytema', Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 98 (1939), p. 361-373
 • A.J. Vervoorn, 'Natuur en Kunst: Twee mappen litho's van Th. van Hoytema', Antiek 12 (1977), p. 341-356
 • M. van der Wijk-Sluyterman, Van anonieme boekversierders tot erkende kunstenaars. Twee eeuwen boekverzorging en illustraties van het Nederlandse jeugdboek, Den Haag 1982, p. 36 (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
 • F. Braaksma, 'Theo van Hoytema' in: Lexicon Jeugdliteratuur (februari 1984) (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
 • A.J. Vervoorn, ‘Winter bij Van Hoytema’, Boekenpost 6 (1998), nr. 33 (januari/februari), p. 8-9 (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
 • J. van der Veer, ‘Uitgeverij A.G. Schoonderbeek en de Van Hoytema-uitgaven’, Boekenpost 6 (1998), nr. 33 (januari/februari), p. 16-17
 • Cat. tent. Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw, Amsterdam (Rijksmuseum) 1997-1998, cat. nr. 103, p. 330-331
 • J. Versteegh, 'Een generatieconflict in woord en beeld. Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 1891-1900', Kunstlicht 24 (2003), p. 31
 • J. Versteegh, 'Verandering tot die richting beteekent voor mij: zelfmoord'. De kentering in de eerste tien jaren van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift', De Boekenwereld 20 (2003-2004), p. 150
 • C.S. Ackley, 'A Hoytema Archive in Boston', Print Quarterly 28 (2011), p. 439-444
Opleiding
 • Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (The Hague)Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag), Zomercursus en wintercursus 1890-1892 (Heij 1999, p. 130); ca. 1883 en 1888 (Jacobs 2000)
Leraar van
 • Cramer, Rie
 • Eysinga, Ima van
 • Goedvriend, Theo
 • Heuff, Herman
 • Humalda van Eysinga, Ayzo Epeus van
 • Knuttel, Gerhardus
 • Meissner, Theo
Naamsvariant
 • Hoijtema, Theodoor van
 • Hoijtema, Theodorus van
 • Hoytema, Theodoor van
Bekijk deze ontwerper op de website van het RKD (opent op een nieuw tabblad)

Beelden

Geen beelden aanwezig.