NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Dijsselhof, Gerrit Willem

Geboorteplaats/datum
Zwollerkerspel (hist., Zwolle)Zwollerkerspel (hist., Zwolle), 08-02-1866
Plaats/datum van overlijden
Overveen (Bloemendaal)Overveen (Bloemendaal), 14-06-1924
Archieven en collecties over deze ontwerper
Discipline
 • aquarellist
 • pastellist
 • tekenaar
 • graficus
 • illustrator
 • interieurontwerper
 • schilder
 • glasschilder
 • houtsnijwerker
 • wandschilder
 • meubelontwerper
 • textielkunstenaar
Zie ook
Bronnen
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler : von der Antike bis zur Gegenwart [Thieme Becker] {CATK}, Thieme/Becker 1907-1950, vol. 10, 1914, 278
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts [Vollmer], Vollmer 1953-1962, vol. 1, 1953, 619
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1950 [Scheen, 1969] [2-delig], Scheen 1969-1970
 • checklist of painters c1200-1976 represented in the Witt Library, Courtauld Institute of Art, London [first ed.], Witt Checklist 1978
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 [Scheen, 1981], Scheen 1981, p. 131, afb.nrs. 838, 839
 • Allgemeines Künstlerlexikon : die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker [Saur], Saur 1992-, vol. 27, 2000, 378
 • Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940, Eliëns/Groot/Leidelmeijer 1996, p. 214
 • Beeldend Benelux : biografisch handboek, Jacobs 2000, p. 278-279
Literatuur
 • W. Steenhoff, 'G.W.Dysselhof', De Amsterdammer 26 oktober 1902
 • A. Boer, 'Over batikwerk in Nederland', Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 13 (1903) 26, p. 94-96
 • R.W.P. de Vries jr., Meubelen en metaalwerk van G.W. Dijsselhof, Th. Nieuwenhuis en C.A. Lion Cachet bij de Firma Van Wisselingh te Amsterdam II, De Amsterdammer 4 december 1904
 • Anoniem, Kunstnijverheid Ontwerpen van G.W. Dijsselhof, C.A. Lion Cachet en T.Nieuwenhuis, uitgevoerd in de werkplaats van E.J. van Wisselingh & Co, Amsterdam z.j. [1904]
 • C. Kerbert, Het Aquarium te Amsterdam [met afbeeldingen], Amsterdam1905 [C. Kerbert was directeur van Artis te Amsterdam]
 • J. Veth, Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, p. 31-34
 • R.W.P. de Vries jr., 'G.W. Dijsselhof', Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 15 (1905), p. 362-377
 • J. Veth, Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, p. 31-34, 60-61
 • N. van Harpen, 'G.W. Dijsselhof', Maandblad voor beeldende kunsten 1 (1924), p. 229-236
 • J. Veth, 'De Houtsneden van Dijsselhof', Jaarboekje van de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst, 1921-4, p. 9-17
 • A. Stheeman, 'G.W.Dijsselhof', Op de Hoogte 22 (1925), p. 86, 89
 • Siegfried van Praag, 'Artis in de kunst, door Siegfried van Praag', Elsevier’s geïllustreerd maandschrift, 36 (1926) 72, p. 155, afb. XXXVI, 158.
 • M.F. Hennus, 'Circusschetsen van G.W. Dijsselhof' [tentoongest. bij E.J. van Wisselingh & Co, Amsterdam], Maandblad voor beeldende kunsten 11(1934), p. 131-134
 • D.H[annema], 'Een aquarium van Gerrit Willem Dijsselhof', Bulletin Museum Boymans' (1937), p. 8
 • C. Veth, Een eeuw Nederlandsche caricatuur, Amsterdam 1941, p. 160-161
 • B. Polak, Het Fin-de-Siècle in de Nederlandse Schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900, 's-Gravenhage 1955, p. 209 en passim
 • G. Brom, Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw, Utrecht/Antwerpen 1959, p. 201
 • L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900, Utrecht 1966, p. 18 en passim
 • E. Braches, Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau, Utrecht 1973 [diss.], p. 43-50 en passim
 • H. Olyslager en M. Wardenaar, 'Van Wisseling en Co. Een meubelwerkplaats voor drie kunstenaars, 1898-1924', Ons Amsterdam 36, nr. 2 (1984), p. 47-50 [betr. G.W. Dijsselhof, C.A. Lion Cachet en Th.W. Nieuwenhuis]; idem in: Kunstlicht 8(1982/1983), p. 34-37
 • C. Hekker, 'Kunstenaars in Artis rond 1900' Holland 20 (1988), p. 261-270
 • M. Boot, 'De Dijsselhofkamer', Haags Gemeentemuseumkrant 3 (1991), p. 2-9
 • Cat.tent. De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895, Amsterdam (Rijksmuseum Vincent van Gogh 1991) en Glasgow (The Burrel Collection) 1990-1991, p. 150-153 [met bibliogr.]
 • M. Dominicus-van Soest, 'De "Dijsselhofkamer" van het Haags Gemeentemuseum', Vitrine 2 (1994), p. 40-41
 • M. de Bois e.a., Carel Adolph Lion Cachet, Assen/Rotterdam 1994, p. 22 en passim
 • E.P. Tibbe, R.N. Roland Holst: arbeid en schoonheid vereend: opvattingen over gemeenschapskunst, Amsterdam 1994, p. 21 en passim
 • Y. Koopmans, Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst 1840-1940, Rotterdam 1997 [diss.], p. 68 en passim
 • J.J. Heij [red. ] [e.a], Theo van Hoytema 1863-1917, Zwolle/Den Haag/Assen 1999, p. 17, 24, 63, 65, 83
 • J.F. Heijbroek en E.L. Wouthuysen, Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zijn compagnons 1838-heden, Zwolle 1999, p. 37 en passim
 • J.J. Heij (red.) e.a, George Rueter 1875-1966, Zwolle (Waanders), Haarlem (Teylers Museum), Assen (Drents Museum) 1999, p. 8 en passim
 • Cat.tent. Poëzie der werkelijkheid. Nederlandse schilders van de negentiende eeuw, Amsterdam (Rijksmuseum) 2000, cat nr. 134
 • D. Kraaijpoel, 'Gerrit Willem Dijsselhof. 'De schoonste Hollandsche visschenschilder', Kunstschrift 48 (2004), p. 34-39
 • J. Voeten, Het Witsenhuis, Amsterdam/Antwerpen 2003, p. 16, 38, 39, 47
 • J.J. Heij, Vernieuwing en bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca.1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum (Drents Museum, Assen), Zwolle 2004, p. 103-104
 • F. Leidelmeijer en D. van de Cingel, Art Nouveau en Art Deco in Nederland: verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1880-1940, Amsterdam 1983, p. 87
 • M. Didier, 'Indië in de Nieuwe Kunst', Origine (2005), nr. 5, p. 19
 • J. van Es, Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944).Tekenaar, graficus, sierkunstenaar, Zwolle 2005, p. 20 en passim
 • T. Andratschke, J.J. Heij, R. van der Linden-Beins, C. Aman, Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden, Hannover, Assen, Zwolle 2006, p. 76 en passim
 • Y. Brentjens en T.M. Eliëns, K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur, Zwolle/Den Haag 2006, p. 34 en passim
 • L. Bosch, 'Ruzie op de werkplaats: de kunsthandel E.J. van Wisselingh en Co als mecenas van drie vernieuwende sierkunstenaars', RKD Bulletin 2009, nr. 1, p. 16-32
 • P. van Capelleveen, 'Aanwinsten. Uniek door G.W. Dijsselhof ingekleurd exemplaar van Kusnt en samenleving (1894)', Leeslint 20 (2010), p. 14-15
 • M. Jonkman, E. Geudeker, Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar, Zwolle 2010, p. 53 en passim
Opleiding
 • Akademie van beeldende kunsten (The Hague)Akademie van beeldende kunsten (Den Haag), 1882-1884
 • Rijksschool voor Kunstnijverheid (Amsterdam)Rijksschool voor Kunstnijverheid (Amsterdam), 1884-1886
Leraar van
 • Barnouw, Adriaan Jacob
 • Broeckman, Anne Marinus
 • Doyer, Gerarda Jacoba
 • Gijn, Johannes van
 • Langeveld, Frans
 • Molkenboer, Theo
 • Nachenius, Jan Coenraad
 • Rees, Willem Karel
 • Vries, Reinier Willem Petrus de
 • Vuuren, Jan van
Naamsvariant
 • Dysselhof, Gerrit Willem
Familierelaties
 • echtgenoot van Willy Keuchenius
Bekijk deze ontwerper op de website van het RKD (opent op een nieuw tabblad)

Beelden

Geen beelden aanwezig.