NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Derkinderen, Antoon

Geboorteplaats/datum
Den BoschDen Bosch, 20-12-1859
Plaats/datum van overlijden
AmsterdamAmsterdam, 02-11-1925
Archieven en collecties over deze ontwerper
Discipline
 • schilder
 • tekenaar
 • illustrator
 • aquarellist
 • etser
 • lithograaf
 • monumentaal kunstenaar
 • wandschilder
 • glasschilder
 • auteur
 • directeur van academie
 • ontwerper
 • grafisch ontwerper
Opmerkingen
 • in 1914 doctor h.c. van de Universiteit Groningen; was directeur van de Rijksakademie te Amsterdam (1907-1925); maakte veel wandschilderingen, o.m. in het Raadhuis in Den Bosch en in de Koopmansbeurs te Amsterdam; schreef de geschiedenis van de Rijksakademie in 1908 (Scheen 1981)
Bronnen
 • checklist of painters c1200-1976 represented in the Witt Library, Courtauld Institute of Art, London [first ed.], Witt Checklist 1978
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1950 [Scheen, 1969] [2-delig], Scheen 1969-1970, p. 254
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 [Scheen, 1981], Scheen 1981, p. 113-114
Literatuur
 • Jan Veth, 'Derkinderen's Processie van het H. Sacrament van Mirakel', De Nieuwe Gids 4 (1888-1889) dl. 2, p.
 • A. de Graaf, 'Gemeenschapskunst. De wandschilderingen van Derkinderen', De Nieuwe Gids 7 (1891-1892), p. 325-329
 • R.N. Roland Holst, 'De beteekenis van Derkinderens nieuwe muurschildering in onze schilderkunst', De Nieuwe Gids 6 (1891-1892), p. 321-324
 • A.G.C. van Duyl, Derkinderen en zijn profeet, Amsterdam 1892
 • R.N. Roland Holst, 'Over Derkinderen I. De beteekenis van Derkinderens nieuwe muurschildering in onze schilderkunst', De Nieuwe Gids 7 (1892), p. 321-324
 • A.J. Derkinderen, Toelichting bij de wandschildering, ter herinnering aan den kathedraalbouw in de groote halle van het Bossche Raadhuis, Amsterdam 1896
 • A.C. Loffelt, 'De wandschildeing van Derkinderen', De Opmerker 31 (1896), p. 260
 • A. Diepenbrock, 'De nieuwe wandschildering van Derkinderen [voor het Bossche stadhuis]', De Kroniek 2 (1896), p. 285-286 en A. de Graaf, bidem, p. 294-295
 • J. Veth, 'Derkinderen', De Kroniek 2 (1896), p. 245-246
 • Th. Molkenboer, 'Breitner, Allebé, en Derkinderen', Van onzen tijd 7 (1901-1902) 1, p. 34-35
 • Anoniem, 'Ontwerp van A.J. Derkinderen voor de beschildering van de Zaal in de Nieuwe Beurs, bestemd voor de Kamer van Koophandel en voor de Officieele Recepties der stad Amsterdam', Algemeen Handelsblad 16 december 1905
 • J. Veth, Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, passim
 • A.J. Derkinderen, Over de geschiedenis van de Academie der beeldende kunsten te Amsterdam en haar betekenis voor onze tijd, Amsterdam 1908
 • L. Bénédite, De schilderkunst der XIXde eeuw in Frankrijk, Engeland, Amerika, Nederland [...], Amsterdam 1910 [Nederlandse bewerking: G.H. Marius], p. 274
 • A.J. Derkinderen, 'Kunst en ambachtsonderwijs', De Gids 1912, p. 1-33
 • C.L. Dake, Aanteekeningen over beeldende kunst, Utrecht 1915, p. 248-250 [ betr. de muurschilderingen] en passim
 • A.J. Derkinderen, 'De Staatsbegrooting voor 1918 en de beeldende kunsten', De Gids 1918, nr. 1, p. 1-11
 • G.H. Marius, De Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw, 's-Gravenhage 1920, p. 246-249 en passim
 • A.J. Derkinderen, 'Over den "prix de Rome"', Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 2 (1922), p. 1-14
 • A. de Graaff, 'Levensbericht van Antonius Johannes Der Kinderen', Levensberichten van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden 1925-1926, p. 33-51
 • P.H. van Moerkerken, 'A.J. Derkinderen', Eigen Haard 51(1925), p. 754-757
 • A. Plasschaert, 'Personalia. In memoriam Derkinderen', Onze Kunst 22 (1925) 11-12, p. 136-137
 • A.J. der Kinderen, Levensbericht van Jan Pieter Veth, Leiden 1926 [uit: De Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1925-1926]
 • A.J. Derkinderen, De jeugdjaren van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven anno 1892, Bussum 1927
 • Gerard Brom, 'Het treurspel van Der Kinderen's processie', Studia Catholica 7, afl. II, januari 1931, p. 102-120
 • A.M. Hammacher, De levenstijd van Antoon der Kinderen, Amsterdam 1932
 • P.H. van Moerkerken, 'Een boek over Der Kinderen' [betr. A.M. Hammacher's De Levenstijd v.A.DK...] De Gids 1933, 1, p. 279-290
 • H.P. Bremmer, Muurschilderingen door Prof. Dr. A.J. der Kinderen [Uitgave van de Levensverzekering Maatschappij van de Nederlanden van 1845], 's Gravenhage [1935]
 • D.G. Duyvis, 'Bij 'Onze lieve Heer op zolder', [Tent. Der Kinderen te Amsterdam], Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 93 (1937), p. 429-430
 • J. Mosmans, 'Antoon der Kinderen (20 Dec.1859-2 Nov.1925)' [herinneringen], Taxandria 47 (1940), p. 250-253
 • W. Arondéus, 'Figuren en problemen der monumentale schilderkunst in Holland. A. der Kinderen', de Stem 20 (1940), p. 609-624 en 744-755
 • A.M. Hammacher en Ed. Reeser [inl.], Antoon der Kinderen en Alphons Diepenbrock. Schilderijen, teekeningen, graphisch werk, geschriften en composities, Rotterdamse. Kunstkring, Rotterdam 1941
 • J. Nieuwenhuis, 'Fons'[Diepenbrock] en 'Toon' [der Kinderen]: een vriendschap', Het Gildeboek 24 (1941/1942), p. 120-123
 • R.W.P. de Vries Jr, Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw, Den Haag 1943, p. 104-113
 • L.J.C. Frericks [= Lieneke C.J. Frerichs], 'Teekeningen van Derkinderen [coll..mevr. J.H. der Kinderen-Besier, Amsterdam]', Kroniek van hedendaagsche kunst en kultuur 7 (1945/1946), p. 56-58
 • B. Polak, Het Fin-de-Siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900, Den Haag 1955, p. 187-229 en p. 401-407
 • G. Brom, Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw, Utrecht/Antwerpen 1959, p. 94 en passim
 • L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900, Utrecht 1966, p. 38 en passim
 • E. Braches, 'Over Derkinderen's Gijsbreght van Aemstel', Open 3 (1971), 1 (januari) p. 3-16
 • E. Braches, Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau, Utrecht 1973 [diss.], p. 24-26 en 178-197
 • D. de Boer, B.H. Spaanstra-Polak e.a., Nederland rond 1900. Contouren van een cultuur. Kunst Literatuur Muziek Film, Haarlem 1979, p. 52 en passim
 • Cat.tent. Antoon der kinderen 1859-1925, 's-Hertogenbosch/Amsterdam/Assen (Noordbrabants Museum/Amsterdams Historisch Museum/Drents Museum ) 1980-1981
 • Cat.tent. De Rijks-Akademie en de Prix de Rome, Rome (Nederlands Instituut) 1982, passim
 • R. de Leeuw, J. Sillevis, Ch. Dumas, cat.tent. De Haagse School - Hollandse Meesters van de 19de eeuw, Parijs (Grand Palais), Londen (Royal Academy), Den Haag (Haags Gemeentemuseum) 1983, p. 97 en passim
 • J. Trapman, 'Kunstzin en vroomheid bij Andrew de Graaf (1867-1945) in het laatste decennium van de negentiende eeuw', Nederlandse Archief voor Kerkgeschiedenis 64 (1984), p. 225-239
 • D. Desjardijn, Grafiek in Nederland, de 19e eeuw, Amsterdam 1985, p. 196, 197 en passim
 • J.P. Koenraads, Laren en zijn schilders. Kunstenaars rond Hamdorff, Laren 1985, p. 107
 • F. Bijl de Vroe, De schilder Jan Veth 1864-1925. Chroniqueur van een bewogen tijdperk, Amsterdam/Brussel 1987, p. 11 en passim
 • M. Broekhuis, 'Antoon Derkinderen en de Beurs van Berlage', Jong Holland 2 (1988), p. 4-14
 • W. Loos en C. van Tuyll van Serooskerken (red.), 'Waarde Heer Allebé'. Leven en werk van August Allebé (1838-1927), Zwolle 1988, p. 43 en passim
 • R. van der Wiel, Ewijkshoeve, tuin van tachtig, Amsterdam 1988, p. 26 en passim
 • B. Bakker e.a, De verzameling Van Eeghen, Amsterdamsche tekeningen 1600-1950, Zwolle/Amsterdam 1988, p. 440
 • C. Boyle-Turner e.a., Jan Verkade. Hollandse volgeling van Gauguin, Zwolle/Amsterdam 1989, p. 40-43
 • Cat.tent. De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895, Amsterdam (Rijksmuseum Vincent van Gogh) 1991 en Glasgow (The Burrel Collection) 1990-1991, p. 145-149
 • P.A.M. Geurts [red.] e.a., J.A. Alberdink Thijm, 1820-1889, erflater van de negentiende eeuw: Een bundel opstellen, Baarn 1992, p. 59, 173, 174
 • A. de Jong, Willem Bastiaan Tholen 1860-1931, Gouda/Assen 1993, p. 32 en passim
 • L. Heyting, De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, Amsterdam 1994, p. 10 en passim
 • E.P. Tibbe, R.N. Roland Holst: arbeid en schoonheid vereend: opvattingen over gemeenschapskunst, Amsterdam 1994, p. 26 en passim
 • M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel, Albert Verwey. Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888, Amsterdam 1995, p. 198 en passim
 • S. de Bodt, Halverwege Parijs. Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840-1890, Gent 1995, p. 18 en passim
 • B.C.M. van Hellenberg Hubar, Arbeid en Bezieling. De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdink Thijm en V.E.L. de Stuers en de voorgevel van het Rijksmuseum, Nijmegen 1997 (diss.), p. 16 en passim
 • Y. Koopmans, Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst 1840-1940, Rotterdam 1997 [diss.], p. 13 en passim
 • A.B.G.M. van Kalmthout, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, Hilversum 1998, p. 53 en passim
 • J. van der Smit-Meijer, C. Will e.a., Jacobus van Looy 1855-1930: niets is zoo mooi als zien..., Zwolle/Haarlem 1998, p. 19, 20, 22
 • C. Hollema en P. Kouwenhoven, Thérèse Schwartze (1851-1918). Een vorstelijk portrettiste, Zutphen 1998, p. 33 en passim
 • C. Stolwijk, Uit de schilderswereld. Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw, Leiden 1998, p. 14 en passim
 • J.J. Heij (red.) e.a, George Rueter 1875-1966, Zwolle (Waanders), Haarlem (Teylers Museum), Assen (Drents Museum) 1999, p. 35 en passim
 • L. Tibbe, 'Een monument van 'alkunst': de prachteditie van Vondels Gysbrecht van Aemstel, Haarlem 1901', Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, dl. 9 (2001), Amsterdam 2002, p. 21-66
 • Y. Brentjens, Dwalen door het paradijs. Leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866-1924), Den Haag/Zwolle 2002, p. 35 en passim
 • J. Reynaerts, M. Peters, P. Maters, J.F. Heijbroek, J. Voeten en I. de Groot e.a., Willem Witsen 1860-1923: schilderijen, tekeningen, prenten, foto's, Bussum 2003, p. 19 en passim
 • C. Denninger-Schreuder, Schilders van Laren, Bussum 2003, p. 35 en passim
 • J. Versteegh, 'De Nederlandse Etsclub, initiatief van Tachtigers (1885-1896)', Dordrechts Museum Bulletin 28 (2003), p. 27 [onderz. in voorb.]
 • J. Voeten, Het Witsenhuis, Amsterdam/Antwerpen 2003, p. 49, 51, 63
 • J.J. Heij, Vernieuwing en bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca.1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum, [Drents Museum, Assen], Zwolle 2004, p. 95-96
 • J.Versteegh, 'Mooie ateliers ingericht als boerenwoningen. Het kunstenaarsdorp Laren rond 1900', Kunst & Antiek Journaal 9 (1994) 9, p. 6-7
 • J. van Es, Samuel Jessurun de Mesquita (1868-1944).Tekenaar, graficus, sierkunstenaar, Zwolle 2005, p. 23, 24, 41, 60, 134
 • Y. Brentjens en T.M. Eliëns, K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur, Zwolle/Den Haag 2006, p. 34 en passim
 • T. Andratschke, J.J. Heij, R. van der Linden-Beins, C. Aman, Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden, Hannover, Assen, Zwolle 2006, p. 69 en passim
 • H. Balk, De Kunstpaus H.P. Bremmer 1871-1956, Bussum 2006, p. 119 en passim
 • A. Kraayenga, Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters, Zwolle 2007, p. 48, 56, 70
 • F. Huygen, 'Visies op vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 1: 1874-1940', Amsterdam, 2007, p. 438
 • R. Verhoogt, Art in reproduction. Nineteenth-Century Prints after Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israëls and Ary Scheffer, Amsterdam 2007, p. 130-131
 • M. Jonkman, E. Geudeker, Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar, Zwolle 2010, p. 115-117 en passim
Opleiding
 • Koninklijke School voor Beeldende Kunsten (Den Bosch)Koninklijke School voor Beeldende Kunsten (Den Bosch), 1878-1880
 • Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam)Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam), 1880-1882
 • Tekenakademie (Brussel)Tekenakademie (Brussel), 1882-1883
Leraar van
 • Abbing, Fik
 • Baak, Nico
 • Baar, Huub van
 • Bakker, Teun
 • Bander, Jan Cornelis
 • Bander, Léonie
 • Bijvoet, Han
 • Blanes, David
 • Böhncke, Piet
 • Bottema, Tjeerd
 • Brandenburg, Cornelis
 • Brender à Brandis, Geraldo Abraham
 • Bueno de Mesquita, David
 • Croïn, Jos
 • Determeyer, Paul
 • Dijk, Albertus Jan Marinus van
 • Dillen, Peter Martinus
 • Duyvis, Debora
 • Eriks, Jacob
 • Eyck, Charles
 • Fekkes, Jan
 • Fresco, Abraham J.
 • Gerbrands, Roelf
 • Goedvriend, Theo
 • Grégoire, Jan
 • Groeneveldt, Pieter
 • Hamstra, Rinze
 • Heer, Simon de
 • Heesters, Jan
 • Hölscher, Martinus Gerardus
 • Huijsser, Gerard
 • IJkelenstam, Hendrikus
 • Ingen-Reerink, Emmy van
 • Jansen, Lambert
 • Jansen, Willem (1892-1969)
 • Jelinger, Han
 • Jonas, Harie
 • Jong, Toon de
 • Kleyn, Willem D.
 • Klijn, Willem
 • Koeman, Jac. J.
 • Koning, Cornelis (1893-1951)
 • Kooten, Lodewijk Willem van
 • Kop, Han van der
 • Luijn, Dick van
 • Marcus, Henriëtte
 • Meijer, Henk (1884-1970)
 • Meulen, Antonia Elisabeth ter
 • Meursinge Reijnders, Geertruid A.
 • Mey, Dom Jacques van der
 • Mispelblom Beyer, Catharina Alida
 • Moerkerken, Pieter Hendrik van
 • Molkenboer, Theo
 • Naarden, Isaäc
 • Nauta, Max
 • Nie, Jacqueline Marguerite van
 • Nierop, Cornelis
 • Nijland, Dirk Hidde
 • Oostveen, Frederik Amalius van
 • Paulides, Hendrik
 • Pessers, Henriëtte
 • Pieneman, Johanna
 • Pieters, Wilhelmus Louis Hubertus
 • Postmes, Jos A.
 • Ruys, John
 • Sayers, Charles
 • Schlüter, Carl
 • Schram, Wout (1895-1987)
 • Smit, Amp
 • Tamminga, Elly
 • Ven, Jan Cornelis van der
 • Verdonk, Jan
 • Verschuuren, Albert
 • Veth, Jan
 • Vijsel, Constance van de
 • Vos, Charles
 • Wal, Hendrik Adriaan van der
 • Westendorp-Osieck, Betsy
 • Weyand, Jaap
 • Wiegman, Matthieu
 • Wiegmans, Willem
 • Wijnstroom, Anthonij C.
 • Wildschut, George
 • Willemsz, Melle
 • Willerding, K.J.
 • Winkoop, Johan Walraven van
 • Wolf, Han de
 • Wouters, Wilm
Naamsvariant
 • Derkinderen, Antonie
 • Kinderen, Antnius Johannes der
 • Derkinderen, Antonius Johannes (prof. dr.)
Bekijk deze ontwerper op de website van het RKD (opent op een nieuw tabblad)

Beelden

Geen beelden aanwezig.