NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Berlage, Hendrik Petrus

Geboorteplaats/datum
AmsterdamAmsterdam, 21-02-1856
Plaats/datum van overlijden
The HagueDen Haag, 12-08-1934
Archieven en collecties over deze ontwerper
Discipline
 • architect
 • tekenaar
 • keramist
 • ontwerper
 • aquarellist
 • schilder
 • stedenbouwkundige
 • interieurontwerper
 • meubelontwerper
 • glasontwerper
Opmerkingen
 • ook ontwerper van metalen voorwerpen, o.a. een zilveren beker en een tinnen theeservies
Zie ook
Bronnen
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1950 [Scheen, 1969] [2-delig], Scheen 1969-1970
 • Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880 [Scheen, 1981], Scheen 1981, p. 38
 • Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940, Eliëns/Groot/Leidelmeijer 1996, p. 208-209
 • Leven in een verzameling : toegepaste kunst 1890-1940 : collectie Meentwijck, Leidelmeijer/Raassen-Kruimel/Bax 2000, passim
Literatuur
 • H.P. Berlage, 'Verbouwing van Arti et Amicitiae, in: Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten, premieuitgave, Amsterdam z.j. (1894)
 • H.P. Berlage, 'Bouwkunst en impressionisme', Archtectura 2 (1894), p. 93 en passim
 • H.P. Berlage, 'Over architectuur', Tweemaandelijksch tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en politiek 1 (1895), p. 417-427 en 2 (1896), p. 202-235
 • H.P. Berlage, 'Dr P.J.H. Cuypers', De Kroniek 3 (1897), p. 1
 • J. Veth, 'Boekversiering [door H.P.Berlage]', in: Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905, p. 100-101
 • H.P. Berlage, Het Panthéon der Menschheid, Rotterdam 1915
 • C.L. Dake, Aanteekeningen over beeldende kunst, Utrecht 1915, p. 119 en passim
 • W. Vogelsang, 'De ontwikkeling in Berlage's werk', in: Dr. H.P. Berlage en zijn Werk, Rotterdam 1916, p. 77-104
 • M. de Klerk, 'De invloed van Dr. Berlage op de ontwikkeling der Nederlandsche bouwkunst', Bouwkundig Weekblad 36 (1916), p. 332 [een reactie]
 • H.P. Berlage, 'Toorops monumentale kunst', Wendingen 12 (1918), p. 19-23
 • R.N. Roland Holst, 'De bouwmeester Berlage in zijn verhouding tot de architecturale beeldhouw- en schilderkunst', in: Over kunst en kunstenaars, Beschouwingen en herdenkingen, Amsterdam 1923, p. 66-69
 • H.P. Berlage, 'De Europeesche bouwkunst op Java', De Ingenieur 39 (1924), p. 22
 • H.P. Berlage, Mijn Indische reis, gedachten over cultuur en kunst, Rotterdam, 1931
 • B. Polak, Het Fin-de-Siècle in de Nederlandse Schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900, 's-Gravenhage 1955, p. 212 en passim
 • L. Gans, Nieuwe Kunst. De Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau. Dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900, Utrecht 1966, p. 13 en passim
 • P. Singelenberg, H.P. Berlage. Idea and Style, The Quest for a Modern Architecture, Utrecht 1972 (diss.)
 • E. Braches, Het Boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau, Utrecht 1973 [diss.], p. 197-202
 • P. Singelenberg, 'Het Haags Gemeentemuseum', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 25 (1974), p. 1-89
 • M. Boot, 'Carel Henny en zijn huis: een demonstratie van 'goed wonen' rond de eeuwwisseling', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 25 (1974), p. 91-131
 • H. Searing, 'Berlage and Housing, 'the most significant modern building type' ', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 25 (1974), p. 133-179
 • F.F. Fraenkel, 'Berlage's Amsterdamse Plan Zuid (1905-1917) en de daaraan voorafgaande 19de-eeuwse uitbreidingsplannen', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 25 (1974), p. 181-275
 • G. Hoogewoud, 'De Amsterdamse Beursprijsvraag van 1884', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 25 (1974), p. 277-365
 • L.F. Jintes en J.T. Pol-Tyskiewicz, Chris van der Hoef 1875-1933, Leiden, Assen, Gent, 1994, p. 11 en passim
 • M. Bock, 'Berlage: een monument opblazen', Museumjournaal, aug. 1975, nr. 4, p. 146-154
 • H.P. Berlage, 1856-1934: een bouwmeester en zijn tijd, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 25 (1975) [div. auteurs]
 • D. de Boer, B.H. Spaanstra-Polak e.a., Nederland rond 1900. Contouren van een cultuur. Kunst Literatuur Muziek Film, Haarlem 1979, p. 52 en passim
 • M. Heijder, 'Toen Berlage nog jong was', Ons Amsterdam 33 (1981), p. 333-336
 • M. Bock, Anfänge einer neuen Architectur-Berlages Beitrag zur archtectonischen Kultur der Niederlände im ausgehenden 19. Jahrhundert, Wiesbaden / Den Haag 1983
 • M. Heijder, 'De beursprijsvraag van 1884 of wel: weggegooid geld', Ons Amsterdam 36 (1984) 6, p. 158-162
 • M. Bock, 'Cuypers-Berlage-De Stijl, twee ruimte-concepties', Forum 30 (1986), p. 98-109
 • B.C.M. van Hellenberg Hubar, 'De vervalsende werking van het isolement: Cuypers en Berlage', De Sluitsteen 3 (1987), p. 3-6
 • J. Ambaum, 'Hutspot, ons nationaal product: Berlage in Venetië, Amsterdam, Berlijn en Parijs' (Faits divers) Jong Holland 3 (1987), p. 2-3
 • M. Broekhuis, 'Antoon Derkinderen en de Beurs van Berlage', Jong Holland 2 (1988), p. 4-14
 • B.C.M. van Hellenberg Hubar, 'Dispereert niet...', de Beurs van Berlage als project in het no-nonsense beleid', Bulletin KNOB 87 (1988), p. 35-43
 • C. Boyle-Turner e.a., Jan Verkade.Hollandse volgeling van Gauguin, Zwolle/Amsterdam 1989, p. 65 en passim
 • M. Rijnders e.a., Willem van Konijnenburg 1868-1943, Den Haag/Utrecht/Assen 1990, p. 33 en passim
 • M. Bax, 'Het congres van La Sarraz. Een lezing van H.P. Berlage uit 1929', Jong Holland 1991, nr. 4, p. 44-51
 • M. Bax, 'Het Sfeeren'systeem 1898-1900. Berlage, Van den Bosch, De Groot, Lauweriks en Walenkamp', Jong Holland (1990) 4, p. 17-29
 • Y. Koopmans, 'Hack en Oosschot. Twee ambachtskunstenaars in de schaduw van Lauweriks, De Bazel en Berlage', Jong Holland 3 (1991), p. 32-51
 • M. Knol, cat.tent. Reinier Sybrand Bakels 1873-1956, Assen, Scheveningen, Harderwijk 1991, p. 9, 25, 109, 148
 • A. Hirs, 'Doortrokken van een geest van samenwerking: De Berlagebrug', Amstelodamum 79 (sep.-okt. 1992), nr. 5, p. 106-116
 • I. Jager, Willem Kromhout Czn., Rotterdam 1992, p. 6 en passim
 • T.R.A. de Rijk, 'De Haagse Rationalisten. Meubelontwerpers en interieurarchitecten', Jaarboek Die Haghe 1992, p. 88-119
 • G. Vermeer, 'Berlage en zijn plannen voor Amsterdam', Vitrine 1992, nr. 6, p. 8-11
 • P.A.M. Geurts [red.] e.a., J.A. Alberdink Thijm, 1820-1889, erflater van de negentiende eeuw: Een bundel opstellen, Baarn 1992, p. 108 en passim
 • E. Stegeman, 'Bremmer, Van Gogh en de praktische esthetica', Jong Holland (1993), p. 37-48
 • G. Hoogewoud, 'Twee ontwerpen van Jan Toorop', Ons Amsterdam 45 (1993) nr 2, p. 54 [betr.ontw. voor de Beurs van B.]
 • P. Hefting, ‘Piet Zwart, ‘Het boek van PTT’’, Boekenpost 2 (1993), nr 1 (september/oktober), p. 41-42
 • M. de Bois e.a., Carel Adolph Lion Cachet, Assen/Rotterdam 1994, p. 23 en passim
 • E.P. Tibbe, R.N. Roland Holst : arbeid en schoonheid vereend: opvattingen over gemeenschapskunst, Amsterdam 1994, p. 17 en passim
 • M. Heijder, 'Verlichting in stad en beurs', Ons Amsterdam 40 (19.?.) nr. 6, p. 142-144
 • J. Derwig en J. van der Werf, Beurs van Berlage, Architectura & Natura 1994
 • L. Heyting, De wereld in een dorp.Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920, Amsterdam 1994, p. 10 en passim
 • Y. Koopmans, H.A. van den Eijnde 1869-1939, Assen 1994, p. 32 en passim
 • S. Paarlberg, 'Een architect op rondreis. De vroege reisschetsen en een reisverslag van H.P.Berlage', Decorum 13 (1995), p. 36-39
 • M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel, Albert Verwey. Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888, Amsterdam 1995, p. 437
 • M. Bock e.a., De inrichting van de Beurs van Berlage, Zwolle 1996
 • A. Krekel-Aalberse e.a., Jan Eisenloeffel 1876-1957, Zwolle 1996, p. 10 en passim
 • B.C.M. van Hellenberg Hubar, Arbeid en Bezieling. De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdink Thijm en V.E.L. de Stuers en de voorgevel van het Rijksmuseum, Nijmegen 1997 (diss.), p. 16. en passim
 • Y. Koopmans, Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst 1840-1940, Rotterdam 1997 [diss.], p. 7 en passim
 • A.B.G.M. van Kalmthout, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914, Hilversum 1998, p. 35 en passim
 • T.M. Eliëns, cat.tent. H.P. Berlage (1856-1934) ontwerpen voor het interieur, Den Haag / Zwolle
 • J.J. Heij (red.) e.a, George Rueter 1875-1966, Zwolle (Waanders), Haarlem (Teylers Museum), Assen (Drents Museum) 1999, p. 52 en passim
 • J.J. Heij [red. ] [e.a], Theo van Hoytema, 1863-1917, Zwolle / Den Haag / Assen 1999, p. 17, 54, 55
 • T.M. Eliëns, T.A.C. Colenbrander (1841-1930) ontwerper van de Haagse Platteelbakkerij Rozenburg, Zwolle/Den Haag 1999, p. 15, 32, 86, 88
 • J.F. Heijbroek en E.L. Wouthuysen, Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zijn compagnons 1838-heden, Zwolle 1999, p. 144, 148, 149, 273
 • P. de Brock, 'Bewonderd, bespot & bedreigd. 100 jaar Beurs van Berlage', Ons Amsterdam 55 (2003), p. 164-168
 • J.C. Ebinge Wubben, 'De Nederlandse bouwkunst voor Berlage', in: Nederland bouwt in baksteen, p.V-IX
 • Y. Brentjens, Dwalen door het paradijs. Leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866-1924), Den Haag / Zwolle 2002, p. 10 en passim
 • L. Tibbe, Berlage als 'fellow-traveller'. Een reis naar Soviet-Rusland in 1929', Jong Holland 19 (2003), p. 14-23
 • W. Kramer, De Beurs van Berlage; historie en herstel, Zwolle 2003 [aankondiging)
 • B. Haak en R. Siegers, Het Jachthuis Sint Hubertus, van ontwerp tot monument, [Hoge Veluwe Reeks 2], [s.l.] 2003 [uitgebr. bibliogr. m.b.t. dit onderwerp]
 • J.J. Heij, Vernieuwing en bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca.1885-1935 uit de collectie van het Drents Museum, [Drents Museum, Assen], Zwolle 2004, p. 74-75
 • M.T. Bax, Het Web der Schepping.Theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan, Amsterdam 2004 [diss.V.U, Amsterdam], p. 347 en passim
 • P. de Jonge, Helene Kröller- Müller. Een biografische schets in woord en beeld, ( Kröller-Müller Museum) Otterlo 2004, p. 144-184
 • Bram Huijser, Nederlandse boekband-, boekomslag- en stofomslag-ontwerpers 1890-1940 (typescript, 2004)
 • F. Leidelmeijer en D. van der Cingel, Art Nouveau en Art Deco in Nederland: verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1880-1940, Amsterdam 1983, p. 66-69
 • P.K.M. van Roosmalen, 'Hoop gloort. De renaissance van het gebouw van de Nederlandsch-Indische Kunstkring in Batavia (Jakarta)', Bulletin KNOB (2005) 6, p. 214 en passim
 • C.J. van Dullemen, 'Charles Prosper Wolff Schoemaker en de architectuur in Nederlands-Indië', Bulletin KNOB (2005) 6, p. 223 en passim
 • M. Voskuil, 'Berlage als boekbandontwerper', Origine (2006)2, p. 67-69
 • Y. Brentjens en T.M. Eliëns, K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur, Zwolle/Den Haag 2006, p. 21 en passim
 • H. Balk, De Kunstpaus H.P.Bremmer 1871-1956, Bussum 2006, p. 117 en passim
 • A. Kraayenga, Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters, Zwolle 2007, p. 27, 77
 • F. Huygen, 'Visies op vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 1: 1874-1940', Amsterdam, 2007, p. 42
 • J. Veerman, 'De Rotterdamse villa Maaslust en Berlage', Bulletin KNOB 107 (2008), p. 130-137
 • M. Jonkman, E. Geudeker, Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar, Zwolle 2010, p. 20 en passim
 • M.J. Hoekstra, 'Het Plan Zuid in woorden. Veranderende stedebouwkundige begrippen en een onbekende plankaart', Bulletin KNOB 111 (2012), p. 186-198
Opleiding
 • Polytechnikum (Zürich)Polytechnikum (Zürich), 1875 tot 1878
Leraar van
 • Bosch, Jacob van den
 • Hoef, Chris van der
 • Wertheim, Johan G.
Naamsvariant
 • Berlage Nzn., H.P.
Bekijk deze ontwerper op de website van het RKD (opent op een nieuw tabblad)

Beelden

Geen beelden aanwezig.