NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 40

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Archives and collections Ahrend

Het archief bevat diverse materialen betreffende de ontwerpen van Ahrend. Naast het archief van de ontwerpafdeling maakt ook het bedrijfsarchief onderdeel uit van Archief en collectie Ahrend en bestaat er een historische meubelcollectie.

Bekijk
archives K.P.C. de Bazel

Het betreft het persoonlijke archief van De Bazel voornamelijk over zijn projecten als ontwerper met de daarbij behorende tekeningen, foto's en administratie; het archief bevat een klein gedeelte met persoonlijker materiaal waaronder studietekeningen naar antieke voorbeelden en karikaturen van collega's.

Bekijk
archives H.P. Berlage

Het betreft het persoonlijke archief van Berlage; bevat stukken over zijn pesoonlijke leven (familie, zijn verzameling penningen en affiches, docentschap, over het vakgebied, etc.), zijn opleiding en zijn werk; klein gedeelte administratie van zijn bureau, een groot gedeelte met stukken betreffende architectonische en stedenbouwkundige adviezen en commissies, groot gedeelte tekeningen en foto's van projecten. Het archief van E.E. Strasser maakt als gedeponeerd archief onderdeel uit van het Archief H.P. Berlage omdat het de voortzetting betreft van een aantal projecten van Berlage.

Bekijk
archives As. Bonebakker en Zoon

Het archief van het zilver- en juweliersbedrijf bevat naast stukken betreffende de bedrijfsvoering veel tekeningen waarvan sommigen ingelijst, foto's en publiciteitsmateriaal.

Bekijk
archives Jac. van den Bosch

Het archief is een combinatie van persoons- en bedrijfsarchief. Het bestaat voor een klein deel uit materiaal betreffende 't Binnenhuis (o.a. correspondentie, notulen) en voor een groot deel uit foto's van uitgevoerd werk en ontwerptekeningen. Er is een fotokopie aanwezig van het "opusboek" waarin alle opdrachten aan 't Binnenhuis chronologisch werden opgenomen (ook de ontwerpen van H.P. Berlage). Verder bevat het archief zijn autobiografie (een afschrift van het origineel uit 1937 met aanvullingen tot 1941) met bijlagen, foto's en documentatie (o.a. artikelen van en over Jac. van den Bosch).

Bekijk
archives koninklijke fabriek F.W. Braat

Het archief bevat tekeningen van metalen ornamenten ontworpen door M.J. Bréasson en door de fabriek geproduceerd, kasboeken en productcatalogi van de metaalwarenfabriek.

Bekijk
archives Edelsmederij Brom

Het archief bevat naast bedrijfsgegevens ruim duizend ontwerptekeningen. Het omvat drie generaties ziversmeden van de familie Brom. Er is correspondentie; tijdschriften en tijdschriftartikelen; familiefoto's en overlijdensberichten; financiële stukken, stukken betreffende de erfopvolging der edelsmidse, testamenten, bouwtekeningen en staten en reglementen betreffende het personeel; kaartsystemen houdende namen en adressen en kaartsystemen houdende beschrijvingen met afbeeldingen van inboedel en kunstcollectie; foto's, fotobriefkaarten en negatieven van kunstvoorwerpen; glasnegatieven, cliche's, lakzegels en lantaarnplaten; afdrukken, lithografieën, houtsnedes, etsen, gravures, reproducties en prenten; tekeningen, schetsen en schetsboeken; tentoonstellingslijsten en -catalogi, advertenties en reclamefolders; materiaalstaten en registers houdende opdrachten. Nagenoeg alle ontwerptekeningen uit het archief zijn gescand en online (in lage resolutie) te bekijken.

Bekijk