NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 7

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives As. Bonebakker en Zoon

Het archief van het zilver- en juweliersbedrijf bevat naast stukken betreffende de bedrijfsvoering veel tekeningen waarvan sommigen ingelijst, foto's en publiciteitsmateriaal.

Bekijk
archives koninklijke fabriek F.W. Braat

Het archief bevat tekeningen van metalen ornamenten ontworpen door M.J. Bréasson en door de fabriek geproduceerd, kasboeken en productcatalogi van de metaalwarenfabriek.

Bekijk
archives Edelsmederij Brom

Het archief bevat naast bedrijfsgegevens ruim duizend ontwerptekeningen. Het omvat drie generaties ziversmeden van de familie Brom. Er is correspondentie; tijdschriften en tijdschriftartikelen; familiefoto's en overlijdensberichten; financiële stukken, stukken betreffende de erfopvolging der edelsmidse, testamenten, bouwtekeningen en staten en reglementen betreffende het personeel; kaartsystemen houdende namen en adressen en kaartsystemen houdende beschrijvingen met afbeeldingen van inboedel en kunstcollectie; foto's, fotobriefkaarten en negatieven van kunstvoorwerpen; glasnegatieven, cliche's, lakzegels en lantaarnplaten; afdrukken, lithografieën, houtsnedes, etsen, gravures, reproducties en prenten; tekeningen, schetsen en schetsboeken; tentoonstellingslijsten en -catalogi, advertenties en reclamefolders; materiaalstaten en registers houdende opdrachten. Nagenoeg alle ontwerptekeningen uit het archief zijn gescand en online (in lage resolutie) te bekijken.

Bekijk
Archives and collections Nederlandse Spoorwegen en voorgangers

Betreft 76 archieven en verzamelingen, veelal per dienstonderdeel, van de NS en voorgangers.

Bekijk
File Catalog Ontwerptekeningen Porceleyne Fles

De collectie bestaat met name uit tekeningen, kartons en ontwerpschetsen, waaronder een groot percentage ontwerpschetsen uit de periode 1900-1940 en ontwerpen van gedenkborden en (tegel-)tableaus. Daarnaast bevat de collectie uitgewerkte studies van Leon Senf en zijn zoon Piet Senf. (Den Haag 1996)

Bekijk
collection TUiN

De collectie TUiN bevat ontwerpen van de bekendste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten. Vertrekpunt van de collectie vormden de ontwerpen en documentatiemateriaal van L.A. Springer.

Bekijk

Zoek archieven

Geselecteerde filters:
Periode
Belang