NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 31

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives As. Bonebakker en Zoon

Het archief van het zilver- en juweliersbedrijf bevat naast stukken betreffende de bedrijfsvoering veel tekeningen waarvan sommigen ingelijst, foto's en publiciteitsmateriaal.

Bekijk
archives Jac. van den Bosch

Het archief is een combinatie van persoons- en bedrijfsarchief. Het bestaat voor een klein deel uit materiaal betreffende 't Binnenhuis (o.a. correspondentie, notulen) en voor een groot deel uit foto's van uitgevoerd werk en ontwerptekeningen. Er is een fotokopie aanwezig van het "opusboek" waarin alle opdrachten aan 't Binnenhuis chronologisch werden opgenomen (ook de ontwerpen van H.P. Berlage). Verder bevat het archief zijn autobiografie (een afschrift van het origineel uit 1937 met aanvullingen tot 1941) met bijlagen, foto's en documentatie (o.a. artikelen van en over Jac. van den Bosch).

Bekijk
archives Willem Coenraad Brouwer

Het archief bevat veel correspondentie met kunstenaars, architecten en vormgevers, foto’s en negatieven en brievenboeken van het pottenbakkersbedrijf.

Bekijk
Archives and library Theo en Nelly van Doesburg

De correspondentie van en aan Theo van Doesburg beslaat samen met ca. 3500 foto’s het grootste deel van het archief. Daarnaast bevat het archief manuscripten voor het tijdschrift De Stijl. Het gedeponeerd archief van Anthony Kok (met wie Van Doesburg veel correspondeerde) maakt onderdeel uit van dit archief en bevat onder andere teksten van A.H. Feis (Feys).

Bekijk
Archives and collections Nelly van Doesburg

Het archief bevat personalia waaronder een dagboeken, reisverslagen, agenda’s, adressen en memoires. Daarnaast maakt correspondentie een groot deel uit van het archief. Verder bevat het archief typoscripten van onder andere het boek “Holland-Dada”, documentatie en beelddocumentatie (foto’s).

Bekijk
archives Jaap Gidding

Twee schriften met ingeplakte krantenknipsels en twee ingeplakte foto's van een Zeppelin.

Bekijk
archives Willem Hendrik Gispen

Enige brieven; persoonlijke documenten, zoals diploma's, erelidmaatschappen, foto's en een logboek; ontwerpen, o.a. van fauteuils; foto's en fotoalbums van o.a. meubels en lampen; catalogi van meubels; knipsels uit kranten en tijdschriften.

Bekijk
Archives and collections Willem Heesen

Verzameld materiaal over Willem Heesen, voornamelijk persdocumtatie in kopievorm en materiaal met betrekking tot het uitgeven van zijn biografie.

Bekijk
archives Sjarel Ex en Els Hoek

De 'Documentatiecollectie Piet Zwart' valt in twee duidelijke delen uiteen; archief dat door Piet Zwart zelf is gevormd, en archief van en over Zwart dat bij instellingen en particulieren is aangetroffen. Het archief bevat veel kopieën en transcripties van correspondentie uit de periode 1926-1942, met onder anderen Lissitsky, Willem Sandberg, Kurt Schwitters. Bovendien zijn de transcripties van de correspondentie tussen Piet Zwart en zijn vrouw Nel Zwart aanwezig. Daarnaast behelst de documentatie van Ex en Hoek ook een inventarisatie van archiefmateriaal van en over Piet Zwart bij Nederlandse kunstinstellingen zoals het Haags Gemeentemuseum, het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (vanaf 1988 opgegaan in het NAi) en het Gemeentearchief Rotterdam

Bekijk
archives KPN, afdeling Kunst & Vormgeving

Het archief bevat stukken betreffende het ontwerp van het kunstwerk door Peter Struycken bij het expeditieknooppunt van KPN in Utrecht. Literatuur over dit project: Johan Pijnappel, "Kunstopdracht P. Struycken: Expeditie Knooppunt Post Utrecht"

Bekijk