NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 16

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
collection Gerd Arntz

De collectie betreft duizenden symbolen en honderden beeldstatistieken. Arntz ontwierp deze pictogrammen of isotypes (International System Of TYpographic Picture Education) als universele beeldtaal voor beeldstatistiek, voor het Museum voor Maatschappij en Economie in Wenen, van de Oostenrijkse socioloog Otto Neurath.

Bekijk
archives H.P. Berlage

Het betreft het persoonlijke archief van Berlage; bevat stukken over zijn pesoonlijke leven (familie, zijn verzameling penningen en affiches, docentschap, over het vakgebied, etc.), zijn opleiding en zijn werk; klein gedeelte administratie van zijn bureau, een groot gedeelte met stukken betreffende architectonische en stedenbouwkundige adviezen en commissies, groot gedeelte tekeningen en foto's van projecten. Het archief van E.E. Strasser maakt als gedeponeerd archief onderdeel uit van het Archief H.P. Berlage omdat het de voortzetting betreft van een aantal projecten van Berlage.

Bekijk
collection Fré Cohen grafisch werk

De collectie bevat een groot aantal voorbeelden van haar werk, een groot gedeelte omslagontwerpen en een kleiner gedeelte ex-libris ontwerpen. Het documentatiemateriaal bevat onder meer recensies van haar werk.

Bekijk
archives T. van Doesburg

Het archief bevat tekeningen, kleurcomposities, foto's en dia's van het werk van de kunstenaar en architect waaronder de danszaal Aubette in Straatsburg. De gehele Van Doesburg nalatenschap werd in 1983 geschonken aan de Nederlandse staat, door nichtje en erfgename Wies van Moorsel. Het toenmalige Instituut Collectie Nederland (rechtsopvolger van de Rijksdienst Beeldende Kunst, sinds 2011 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft de collectie in de geest van Nelly van Doesburg, verdeeld onder verschillende musea en instellingen in Nederland, opdat het materiaal voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar kwam. Het NAi heeft uit de Schenking Van Moorsel de beschikking gekregen over het grote architectuur-deel, circa 330 tekeningen en foto’s. Het betreft uitgevoerde werken en ontwerpen waarin hij zijn theorieën over architectuur beproefde. Ook van zijn samenwerking met de architecten J.J.P. Oud, Jan Wils, C. van Eesteren en anderen, zijn voorbeelden te vinden, onder meer tegel- en glas-in-lood-ontwerpen, voorstellen voor kleuroplossingen en meubel- en interieurontwerpen.

Bekijk
archives Willem Hendrik Gispen

Enige brieven; persoonlijke documenten, zoals diploma's, erelidmaatschappen, foto's en een logboek; ontwerpen, o.a. van fauteuils; foto's en fotoalbums van o.a. meubels en lampen; catalogi van meubels; knipsels uit kranten en tijdschriften.

Bekijk
collection Theo van Hoytema [Gemeentemuseum Den Haag]

Betreft de artistieke nalatenschap van de kunstenaar voornamelijk portefeuilles met schetsen, tekeningen en prenten en een compleet stel kalenders gedeeltelijk nagelaten door de nabestaande aan het Gemeentemuseum en deels aangekocht door directeur H. E. van Gelder.

Bekijk
collection Theo van Hoytema [Rijksprentenkabinet]

De collectie bevat grafisch werk van de kunstenaar waaronder veel kerstkaarten en aankondigingsbiljetten maar vooral veel proefdrukken en exemplaren van de door Van Hoytema ontworpen kalenders.

Bekijk
archives G.F. La Croix

Behalve architectonische ontwerpen van vader Guillaume Frédéric La Croix bevat (met name in de in 2007 verworven aanvulling op) het archief tevens grafische ontwerpen van hem en zijn zoon Willy La Croix, voor onder andere affiches, (omslagen voor) het tijdschrift Wendingen, voor De 8 en Opbouw, de Holland Amerika Lijn en de Metaalbewerkersbond. Guillaume Frédéric La Croix werd in 1877 geboren in Amsterdam als zoon van een timmerman. Op negentienjarige leeftijd werd hij aspirant-lid van Architectura et Amicitia, waarvoor hij zijn hele leven zeer actief zou blijven, ondermeer als bestuurder en redacteur van het blad Architectura. La Croix bekwaamde zich in tekenen met avondstudie en was vanaf medio 1900 acht jaar als tekenaar en opzichter verbonden het bureau van E. Cuypers. Vanaf 1908 werkte La Croix zes jaar bij het bureau van de architecten Jacot en Zinsmeister, ondermeer de bouwers van het Hirschgebouw in Amsterdam.In 1914 begon La Croix een zelfstandige praktijk. Hij was na de Watersnood van 1916 in Noord-Holland betrokken bij de advisering over herbouw en nieuwbouw op ondermeer het eiland Marken. Bekende werken zijn verder de dubbele villa in Park Meerwijk in Bergen (1918) het kantoor voor rederij Koppe in Amsterdam (1919) en een woningblok aan de Bellamystraat in Amsterdam (1918).

Bekijk
collection Otto and Marie Neurath Isotype Collection

Collectie van Otto Neurath en zijn echtgenote Marie Neurath-Reidemeister. Na de dood van Otto Neurath zette zijn vrouw de werkzaamheden en het gedachtengoed rond de Isotypes voort. ISOTYPE is het systeem dat door Neurath en Gerd Arntz ontwikkeld werd om beeldstatistiek in pictogrammen te verbeelden. Het archief bevat werkmateriaal waaronder schetsen, drukproeven en prenten van onder andere Gerd Antz, Frans Masereel en Georg Grosz. Vroeg grafisch drukwerk zoals kaarten, prenten en boeken dat als bronnenmateriaal dienst deed is ook opgenomen in het archief. Daarnaast bevat het archief correspondentie (1941-1967), publicaties, documentatie en realia betreffende de geschiedenis, methodes, producten en het gedachtengoed rond de Isotypes.

Bekijk
collection R.N. Roland Holst

Het archief bevat affiches, omslagen (o.a. voor diverse nummers van Wendingen), tekeningen, schilderijen, prenten, en cartons en ontwerpen voor glas-in-loodramen en muurdecoraties.

Bekijk