NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 25

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives K.P.C. de Bazel

Het betreft het persoonlijke archief van De Bazel voornamelijk over zijn projecten als ontwerper met de daarbij behorende tekeningen, foto's en administratie; het archief bevat een klein gedeelte met persoonlijker materiaal waaronder studietekeningen naar antieke voorbeelden en karikaturen van collega's.

Bekijk
archives H.P. Berlage

Het betreft het persoonlijke archief van Berlage; bevat stukken over zijn pesoonlijke leven (familie, zijn verzameling penningen en affiches, docentschap, over het vakgebied, etc.), zijn opleiding en zijn werk; klein gedeelte administratie van zijn bureau, een groot gedeelte met stukken betreffende architectonische en stedenbouwkundige adviezen en commissies, groot gedeelte tekeningen en foto's van projecten. Het archief van E.E. Strasser maakt als gedeponeerd archief onderdeel uit van het Archief H.P. Berlage omdat het de voortzetting betreft van een aantal projecten van Berlage.

Bekijk
archives Jac. van den Bosch

Het archief is een combinatie van persoons- en bedrijfsarchief. Het bestaat voor een klein deel uit materiaal betreffende 't Binnenhuis (o.a. correspondentie, notulen) en voor een groot deel uit foto's van uitgevoerd werk en ontwerptekeningen. Er is een fotokopie aanwezig van het "opusboek" waarin alle opdrachten aan 't Binnenhuis chronologisch werden opgenomen (ook de ontwerpen van H.P. Berlage). Verder bevat het archief zijn autobiografie (een afschrift van het origineel uit 1937 met aanvullingen tot 1941) met bijlagen, foto's en documentatie (o.a. artikelen van en over Jac. van den Bosch).

Bekijk
archives Centraal Station Amsterdam

Het archief betreft het bouwdossier van het Centraal Station te Amsterdam uitgevoerd door architectenbureau Cuypers met voornamelijk tekeningen en foto's.

Bekijk
Archives and library Theo en Nelly van Doesburg

De correspondentie van en aan Theo van Doesburg beslaat samen met ca. 3500 foto’s het grootste deel van het archief. Daarnaast bevat het archief manuscripten voor het tijdschrift De Stijl. Het gedeponeerd archief van Anthony Kok (met wie Van Doesburg veel correspondeerde) maakt onderdeel uit van dit archief en bevat onder andere teksten van A.H. Feis (Feys).

Bekijk
Archives and collections Nelly van Doesburg

Het archief bevat personalia waaronder een dagboeken, reisverslagen, agenda’s, adressen en memoires. Daarnaast maakt correspondentie een groot deel uit van het archief. Verder bevat het archief typoscripten van onder andere het boek “Holland-Dada”, documentatie en beelddocumentatie (foto’s).

Bekijk
archives T. van Doesburg

Het archief bevat tekeningen, kleurcomposities, foto's en dia's van het werk van de kunstenaar en architect waaronder de danszaal Aubette in Straatsburg. De gehele Van Doesburg nalatenschap werd in 1983 geschonken aan de Nederlandse staat, door nichtje en erfgename Wies van Moorsel. Het toenmalige Instituut Collectie Nederland (rechtsopvolger van de Rijksdienst Beeldende Kunst, sinds 2011 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft de collectie in de geest van Nelly van Doesburg, verdeeld onder verschillende musea en instellingen in Nederland, opdat het materiaal voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar kwam. Het NAi heeft uit de Schenking Van Moorsel de beschikking gekregen over het grote architectuur-deel, circa 330 tekeningen en foto’s. Het betreft uitgevoerde werken en ontwerpen waarin hij zijn theorieën over architectuur beproefde. Ook van zijn samenwerking met de architecten J.J.P. Oud, Jan Wils, C. van Eesteren en anderen, zijn voorbeelden te vinden, onder meer tegel- en glas-in-lood-ontwerpen, voorstellen voor kleuroplossingen en meubel- en interieurontwerpen.

Bekijk
archives Willem Hendrik Gispen

Enige brieven; persoonlijke documenten, zoals diploma's, erelidmaatschappen, foto's en een logboek; ontwerpen, o.a. van fauteuils; foto's en fotoalbums van o.a. meubels en lampen; catalogi van meubels; knipsels uit kranten en tijdschriften.

Bekijk
collection Gispen

De verzameling bevat bedrijfsarchivalia, productdocumentatie, stukken die bewaard en verzameld zijn met het oog op een bedrijfsmuseum, documenten afkomstig van W.H. Gispen en de complete collectie uitgegeven bedrijfscatalogi 1925-1981.

Bekijk
archives Sjarel Ex en Els Hoek

De 'Documentatiecollectie Piet Zwart' valt in twee duidelijke delen uiteen; archief dat door Piet Zwart zelf is gevormd, en archief van en over Zwart dat bij instellingen en particulieren is aangetroffen. Het archief bevat veel kopieën en transcripties van correspondentie uit de periode 1926-1942, met onder anderen Lissitsky, Willem Sandberg, Kurt Schwitters. Bovendien zijn de transcripties van de correspondentie tussen Piet Zwart en zijn vrouw Nel Zwart aanwezig. Daarnaast behelst de documentatie van Ex en Hoek ook een inventarisatie van archiefmateriaal van en over Piet Zwart bij Nederlandse kunstinstellingen zoals het Haags Gemeentemuseum, het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (vanaf 1988 opgegaan in het NAi) en het Gemeentearchief Rotterdam

Bekijk