NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 115

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
File Catalog Ontwerptekeningen Porceleyne Fles

De collectie bestaat met name uit tekeningen, kartons en ontwerpschetsen, waaronder een groot percentage ontwerpschetsen uit de periode 1900-1940 en ontwerpen van gedenkborden en (tegel-)tableaus. Daarnaast bevat de collectie uitgewerkte studies van Leon Senf en zijn zoon Piet Senf. (Den Haag 1996)

Bekijk
collection Joan Praetorius

Archief bestaat met name uit ontwerptekeningen uit de periode dat Praetorius werkzaam was in Den Haag (1928-1932), maar bevat daarnaast ook vroege tekeningen (1926-1928). Bovendien maken alle 120 bewaard gebleven ontwerpen die hij voor het Nederlands koningshuis vervaardigde onderdeel uit van het archief.

Bekijk
archives Genootschap voor Reclame

Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, stukken betreffende de reclamecongressen, public lunches en andere bijeenkomsten, correspondentie, stukken betreffende statuten, stukken van commissies, ledenadministratie en -werving, financiële administratie, stukken betreffende opleidingen en cursussen, de jaarlijkse prijzen, het slagzinnenregister, reclamecode, stukken betreffende bioscoop- en televisiereclame, opleidingen en cursussen, tevens stukken van afzonderlijke stichtingen als de Nederlandse Reclame Stichting, de Stichting Reclame en Marketing en de Stichting Reclame Code.

Bekijk
archives Johanna Quirina van Regteren Altena / De Kerkuil

1. Brieven, tekeningen en ontwerpschetsen, foto's, commissieboeken met name betreffende atelier De Kerkuil. 1923-1952. 2. Brieven van Els Nierstrasz en Bets Sieuwertsz aan Johanna Quirina van Regteren Altena, 1907-1916

Bekijk
Photo Archive Fotoarchief van de voorlopers van de Gerrit Rietveld Academie

Het fotoarchief van de voorlopers van de Gerrit Rietveld Academie bevat foto’s van taferelen in en om de verschillende academies en foto’s van het werk van leerlingen.

Bekijk
archives Rijksmuseum, onderdeel van het Cuypers -archief

Het archief betreft het bouwdossier van het Rijksmuseum uitgevoerd door architectenbureau Cuypers met documentatie over de prijsvragen voorafgaand aan het project, documentatie tijdens de bouwwerkzaamheden, ontwerptekeningen en foto's.

Bekijk
collection R.N. Roland Holst

Het archief bevat affiches, omslagen (o.a. voor diverse nummers van Wendingen), tekeningen, schilderijen, prenten, en cartons en ontwerpen voor glas-in-loodramen en muurdecoraties.

Bekijk
archives NV Haagsche plateelbakkerij Rozenburg

Bevat stukken betreffende de Koninklijke Porcelein- en aardewerkfabriek Rozenburg en stukken afkomstig van J.Jurriaan Kok.

Bekijk