NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 115

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives K. Limperg

Het archief van bevat personalia, bureaustukken en stukken met betrekking tot zijn ontwerppraktijk en overige werkzaamheden.

Bekijk
Archives and collections Floris Meydam

Documentatie zoals ontwerptekeningen van Meydam's werk voor verschillende werkgevers inclusief foto's van de eindproducten. Tevens bevat het archief persdocumentatie en materiaal uit zijn studietijd (jaren '40) waaronder rapporten.

Bekijk
archives Kitty van der Mijll Dekker

Archiefmateriaal over de diverse functies die Kitty van der Mijll Dekker uitoefende zijn opgenomen in het archief waaronder lesmateriaal voor een cursus weven, weefpatronen, werktekeningen, staaltjes van stoffen, weefselproeven, foto's, tentoonstellingsbrochures, persdocumentatie en manuscipten voor publicaties over weven. Daarnaast bevat het correspondentie met onder andere opdrachtgevers en kunstenaarsverenigingen, twee oorkondes en een in memoriam van Mr. F.F. van Royen.

Bekijk
archives Nederlandse Kabelfabriek (N.K.F. Kabel B.V.)

Het archief bevat stukken betreffende de bedrijfsvoering en boekhouding, deelnemingen en overnames door NKF Staal Alblasserdam, DRAKA, Kabelindo, Philips en Fabrieksbeherende Maatskappij (Eiendoms) Beperk. Tevens bevat het archief publicaties, catalogi, drukwerk en reclamemateriaal (onder het beheer van Piet Zwart). Het gedeponeerd archief van de Vereniging Ontwikkeling en Ontspanning maakt deel uit van het archief.

Bekijk
Archives and collections Nederlandse Spoorwegen en voorgangers

Betreft 76 archieven en verzamelingen, veelal per dienstonderdeel, van de NS en voorgangers.

Bekijk
collection Otto and Marie Neurath Isotype Collection

Collectie van Otto Neurath en zijn echtgenote Marie Neurath-Reidemeister. Na de dood van Otto Neurath zette zijn vrouw de werkzaamheden en het gedachtengoed rond de Isotypes voort. ISOTYPE is het systeem dat door Neurath en Gerd Arntz ontwikkeld werd om beeldstatistiek in pictogrammen te verbeelden. Het archief bevat werkmateriaal waaronder schetsen, drukproeven en prenten van onder andere Gerd Antz, Frans Masereel en Georg Grosz. Vroeg grafisch drukwerk zoals kaarten, prenten en boeken dat als bronnenmateriaal dienst deed is ook opgenomen in het archief. Daarnaast bevat het archief correspondentie (1941-1967), publicaties, documentatie en realia betreffende de geschiedenis, methodes, producten en het gedachtengoed rond de Isotypes.

Bekijk
collection Firma Onder den Sint Maarten

Een verzameling voorwerpen uit de Zaltbommelse periode van de meubel- en koperwerkplaats.

Bekijk
archives My home / Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur

Het archief van de woninginrichtingszaak My home / Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur (1923-2000) bevat onder andere correspondentie met opdrachtgevers, jaarverslagen, stukken over de huisvesting, reclame, tentoonstellingen, modelwoningen en juridische kwesties; het documentatiegedeelte van het archief bestaat uit plakboeken, foto's, negatieven en opdrachttekeningen. Documenten van de meubelfabriek J.C. Jansen zijn als gedeponeerd archief toegevoegd.

Bekijk
archives Willem Penaat

De bundel bevat voornamelijk tekeningen en ontwerpen van meubels.

Bekijk