NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 9

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives KPN, afdeling Kunst & Vormgeving

Het archief bevat stukken betreffende het ontwerp van het kunstwerk door Peter Struycken bij het expeditieknooppunt van KPN in Utrecht. Literatuur over dit project: Johan Pijnappel, "Kunstopdracht P. Struycken: Expeditie Knooppunt Post Utrecht"

Bekijk
archives P.J.C. Klaarhamer

Bevat vooral zijn ontwerpen, daarnaast ook persoonlijke stukken.

Bekijk
archives M. de Klerk

Het De Klerk-archief bestaat uit voornamelijk tekeningen, foto's (betreffende zijn persoonlijke leven) en enkele geschreven stukken (vooral brieven aan zijn vrouw). Samen met de 'Collectie geschonken materiaal De Klerk'-archief vormt dit het oorspronkelijke tekeningenmateriaal van De Klerk. In de loop der tijd zijn meerdere tekeningen uit particulier bezit (van voormalige opdrachtgevers) door enkele schenkingen gevoegd bij het orginele tekeningenmateriaal. Veel tekeningen zijn ontwerpen voor meubels of interieurs maar er bestaan ook veel vrije tekeningen; portretten, dieren en planten.

Bekijk
archives Koninklijke Fabrieken Diepenbrock en Reigers N.V. te Ulft

Het archief bevat bedrijfs- en personeelsadministratie, correspondentie, foto's (onder andere van het productieproces) en stukken betreffende de ontwikkeling en verkoop van producten zoals badkuipen, boilers, gashaarden en kachels. Daarnaast bevat het archief materiaal van samenwerkende of overgenomen bedrijven waaronder Jan Jaarsma NV en ETNA-Daalderop NV/Amalga Holding NV.

Bekijk
archives Friso Kramer

Publicaties over archiefvormer, stukken betreffende uitgevoerde en niet uitgevoerde projecten, correspondentie met (internationale) opdrachtgevers en juristen, tekeningen uit verschillende ontwerpstadia, onderscheidingen. Op cd rom staan interviews en documentaires.

Bekijk
archives P.L. Kramer

Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit tekeningen van bruggen en viaducten en de daarmee samenhangende voorzieningen die Kramer in dienst van Publieke Werken in Amsterdam maakte.

Bekijk
archives Jan Kriege

Albums met zwart-wit foto's van voorwerpen gemaakt door edelsmid Jan Kriege: album met foto's van klokken, lampen en servies (inv. nr. 1) en een album met foto's van religieuze voorwerpen zoals kandelaars, kelken en monstransen (inv. nr. 2). Ingekomen brieven, diverse (kas) boeken en tabelarische registers betreffende de administratie van het werk.

Bekijk
collection Hildo Krop

Oeuvre-catalogus en de bijbehorende beelddocumentatie van kunstwerken uit de periode 1910-1970. Met losse geannoteerde en gekopieerde lijsten. 9 groene dozen. N.B. De eerste doos bevat de volledige lijst.

Bekijk