NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 8

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Archives and collections Willem Heesen

Verzameld materiaal over Willem Heesen, voornamelijk persdocumtatie in kopievorm en materiaal met betrekking tot het uitgeven van zijn biografie.

Bekijk
archives Sjarel Ex en Els Hoek

De 'Documentatiecollectie Piet Zwart' valt in twee duidelijke delen uiteen; archief dat door Piet Zwart zelf is gevormd, en archief van en over Zwart dat bij instellingen en particulieren is aangetroffen. Het archief bevat veel kopieën en transcripties van correspondentie uit de periode 1926-1942, met onder anderen Lissitsky, Willem Sandberg, Kurt Schwitters. Bovendien zijn de transcripties van de correspondentie tussen Piet Zwart en zijn vrouw Nel Zwart aanwezig. Daarnaast behelst de documentatie van Ex en Hoek ook een inventarisatie van archiefmateriaal van en over Piet Zwart bij Nederlandse kunstinstellingen zoals het Haags Gemeentemuseum, het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (vanaf 1988 opgegaan in het NAi) en het Gemeentearchief Rotterdam

Bekijk
archives Familie Hooijkaas

Het archief bevat memoires, dagboeken en brieven van Willem Hooykaas gericht aan zijn zoons Gerrit en Herbert allen uit de oorlogsjaren 1939-1945.

Bekijk
archives Van Houten

Het archief bevat reclamematerialen, orderboeken en statistieken over de export en verkoop van repen. Daarnaast bevat het archief bedrijfsboekhouding, correspondentie, personeelsadministratie en enkele uitgaven van het personeelsblad 'Ons Eigen Tijdschrift'.

Bekijk
collection Theo van Hoytema [Gemeentemuseum Den Haag]

Betreft de artistieke nalatenschap van de kunstenaar voornamelijk portefeuilles met schetsen, tekeningen en prenten en een compleet stel kalenders gedeeltelijk nagelaten door de nabestaande aan het Gemeentemuseum en deels aangekocht door directeur H. E. van Gelder.

Bekijk
collection Theo van Hoytema [Rijksprentenkabinet]

De collectie bevat grafisch werk van de kunstenaar waaronder veel kerstkaarten en aankondigingsbiljetten maar vooral veel proefdrukken en exemplaren van de door Van Hoytema ontworpen kalenders.

Bekijk
collection V. Huszár

De verzameling bevat met name fotos van werk van Huszàr en materiaal van anderen waaronder afdrukken van het werk van Bart van der Leck. Daarnaast is er ook een brochure van verffabriek Sikkens in te vinden met betrekking tot de postume uitreiking van de Sikkensprijs in 1968 aan Theo van Doesburg in verband met zijn grensverleggend werk voor de integratie van schilderkunst en architectuur.

Bekijk

Zoek archieven

Geselecteerde filters:
Periode
Belang