NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 8

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Correspondence archive De Distel Plateelbakkerij

Het archief bestaat uit briefkaarten met correspondentie en buitenlandse enveloppen gericht aan De Distel.

Bekijk
Archives and library Theo en Nelly van Doesburg

De correspondentie van en aan Theo van Doesburg beslaat samen met ca. 3500 foto’s het grootste deel van het archief. Daarnaast bevat het archief manuscripten voor het tijdschrift De Stijl. Het gedeponeerd archief van Anthony Kok (met wie Van Doesburg veel correspondeerde) maakt onderdeel uit van dit archief en bevat onder andere teksten van A.H. Feis (Feys).

Bekijk
Archives and collections Nelly van Doesburg

Het archief bevat personalia waaronder een dagboeken, reisverslagen, agenda’s, adressen en memoires. Daarnaast maakt correspondentie een groot deel uit van het archief. Verder bevat het archief typoscripten van onder andere het boek “Holland-Dada”, documentatie en beelddocumentatie (foto’s).

Bekijk
archives T. van Doesburg

Het archief bevat tekeningen, kleurcomposities, foto's en dia's van het werk van de kunstenaar en architect waaronder de danszaal Aubette in Straatsburg. De gehele Van Doesburg nalatenschap werd in 1983 geschonken aan de Nederlandse staat, door nichtje en erfgename Wies van Moorsel. Het toenmalige Instituut Collectie Nederland (rechtsopvolger van de Rijksdienst Beeldende Kunst, sinds 2011 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft de collectie in de geest van Nelly van Doesburg, verdeeld onder verschillende musea en instellingen in Nederland, opdat het materiaal voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar kwam. Het NAi heeft uit de Schenking Van Moorsel de beschikking gekregen over het grote architectuur-deel, circa 330 tekeningen en foto’s. Het betreft uitgevoerde werken en ontwerpen waarin hij zijn theorieën over architectuur beproefde. Ook van zijn samenwerking met de architecten J.J.P. Oud, Jan Wils, C. van Eesteren en anderen, zijn voorbeelden te vinden, onder meer tegel- en glas-in-lood-ontwerpen, voorstellen voor kleuroplossingen en meubel- en interieurontwerpen.

Bekijk
archives Draadwarenfabriek 'Firma Tomado' en haar rechtsopvolgers

Het archief bevat notariële akten, waaronder de akte van oprichting van de NV Tomado te Zwijndrecht uit 1937.

Bekijk
collection Droste

De collectie bevat fotoarchief en administratie van 1863 tot 1980. Ook maakt het archief van het bedrijfsorgaan WIDO (Wat In Droste Omgaat) deel uit van de collectie. Daarnaast bevat de collectie voorstudies voor verpakkingen en reclamematerialen, productverpakkingen en affiches, aquarellen die gebruikt zijn voor de plaatjes in Droste-albums en (jubileum-)uitgaven van Droste.

Bekijk
archives Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken NV te Haarlem

Het archief bevat reclamematerialen en verpakkingen, stukken betreffende de overname door Van Nelle, uitgaven van het personeelsblad WIDO en foto's van onder andere het productieproces, werknemers en personeelsactiviteiten zoals een sinterklaasviering en het 60-jarig jubileum van de fabriek. Diverse tekeningen en foto's van fabrieksgebouwen zijn geplaatst in de Kennemer Atlas. Daarnaast bevat het archief catalogi, tekeningen en offertes van chocoladevormen van de Vormenfabriek Tilburg, Sidam uit Milaan en Nolfra N.V. te Naarden.

Bekijk
archives Willem Marinus Dudok

Archief bevat materiaal met betrekking tot de vele projecten van de architect ook met betrekking tot zijn wederopbouw- en uitbreidingsplannen voor diverse gemeentes. Het archief bevat tevens correspondentie gerelateerd aan zijn activiteiten, lidmaatschappen en/of bepaalde onderwerpen en daarnaast personalia van Dudok.

Bekijk

Zoek archieven