NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 11

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Academie van Beeldende Kunsten

Inventaris van het archief van de Vereeniging 's-Gravenhaagsche Teeken-akademie, sinds 1859 Academie van beeldende kunsten, sinds 1957 Koninklijke Academie van beeldende kunsten. Het zijn stukken betreffende de geschiedenis van de academie, de organisatie, het onderwijs, de kunstcollecties, fondsen en stichtingen ter ondersteuning van de academie, de gebouwen, het museum van reprodukties van beeldhouwkunst (Gipsmuseum), de verzelfstandiging van onderdelen van de opleiding, de School voor Fotografie en Fototechniek,

Bekijk
library van het Boekenvak

De collectie omvat een uitgebreide vakbibliotheek op gebied van het boekwezen (boekwetenschap, kopijrecht, typografie, grafische industrie, drukkerij, uitgeverij, boekhandel) en een grote verzameling bronnenmateriaal over de geschiedenis van het Nederlandse boek (boekproductie, boekhandel, boekwezen). Belangrijke onderdelen van de verzameling betreffen de archivalia van Nederlandse boekbedrijven, boekhandelscatalogi, letterproeven en bedrijfsarchieven. Ook van een aantal organisaties en instellingen op het gebied van het boekwezen worden archieven bewaard. De Bibliotheek van het Boekenvak is een van de meest omvangrijke en veelzijdige boekhistorische collecties ter wereld. Voor de geschiedenis van het Nederlandse boekbedrijf vanaf de zeventiende eeuw omvat de collectie essentiële bronnen en documentatie.

Bekijk
archives NV Groninger Steenfabrieken

Het archief bevat correspondentie, veelal van financieel-administratieve aard, en notulen uit de beginperiode van het bedrijf (vanaf 1910). Daarnaast zijn foto's van producten en het productieproces bijgevoegd en bevat het archief een catalogus uit de jaren '60 van de afdeling aardewerk ADCO. Het gedeponeerd archief van de familie Limborgh Meijer maakt onderdeel uit van het archief NV Groninger Steenfabrieken en bevat stukken uit de 18e en 19e eeuw. De stukken betreffende de Groninger Steenfabrieken zijn van recentere aard, ca. 1900-1975.

Bekijk
archives van de Koninklijke Hausemann en Hötte NV

Betreft het bedrijfsarchief met daarin alle zakelijke handelingen van agenturenboekhouding van voor de oorlog tot produktontwikkeling en marketing uit de periode na de oorlog. Bovendien maakt het gedeponeerde archief van Extensa evenals enkele persoonlijke stukken van Hausemann en Hötte onderdeel uit van het archief.

Bekijk
archives Meubelenfabriek 'Anna Paulowna' van de gebroeders Horrix (fragmentarchieven)

dit fragment van het archief bevat uitsluitend foto's van leverbare artikelen

Bekijk
archives De Erven de Wed. J. van Nelle

Betreft het bedrijfsarchief met daarin alle zakelijke handelingen tot de overname door Douwe Egberts.

Bekijk
archives van de Porceleyne Fles en haar voorgangers

Bedrijfsarchief met bijzondere aandacht voor overnames en diverse locaties. Daarnaast bevat het archief stukken betreffende namen en beeldmerken, tentoonstellingen en kunstenaars.

Bekijk
collection Tetterode

Onder de naam collectie Tetterode beheert de Universiteitsbibliotheek sinds 1971 een aankoop van Lettergieterij en Machinehandel voorheen N. Tetterode-Nederland nv. Het is internationaal een van de grote collecties op het gebied van de geschiedenis van de grafische techniek en vormgeving. De negentiende en de twintigste eeuw zijn in het bijzonder sterk vertegenwoordigd. De collectie bestaat uit een bibliotheek (met een vaktechnisch en een museumgedeelte) en archiefmateriaal (waaronder collectie S.H. de Roos en archief Letterproductie).

Bekijk
archives Fa. Tichelaar Makkum

Het archief bestaat uit archiefmateriaal van diverse bedrijven van de familie Tichelaar, waaronder de bedrijfsarchieven van de filtreerfabriek, pottenbakkerij en steenfabriek.

Bekijk
collection Van Kempen & Begeer B.V.

De collectie bestaat uit honderden zilveren gebruiksvoorwerpen van Van Kempen & Begeer B.V. en voorlopers, waaronder koffie- en theeserviezen, vazen, schalen en kommen, servetringen en opscheplepels.

Bekijk

Zoek archieven

Geselecteerde filters:
Periode
Belang
Inhoud