NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 9

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
collection Fré Cohen grafisch werk

De collectie bevat een groot aantal voorbeelden van haar werk, een groot gedeelte omslagontwerpen en een kleiner gedeelte ex-libris ontwerpen. Het documentatiemateriaal bevat onder meer recensies van haar werk.

Bekijk
archives Dienst der Publieke Werken Amsterdam

De Dienst kende de volgende afdelingen: rioleringen, waterverversing, bruggen, haven- en waterwerken, gebouwen, werktuigen en bestratingen, algemene dienst en landmeten, beplantingen, gemeentewerkplaatsen, utiliteitsbouw, administratie, secretariaat, grondexploitatie, grondbedrijf, gereedmaken terreinen, stadsontwikkeleing en uitbreiding, klokkenisten en onderhoud. Directeuren waren achtereenvolgens Jacob Verheij, Jan Kalff, Johannes Abraham Schuurman, Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, Johan van Hasselt, Andries Wilhelm Bos. Verder zij gewezen op de bouwtekeningen- en plattegrondencollectie op de Historisch Topografische Atlas van het Gemeentearchief met als toegang de kaartsystemen getiteld 'openbare werken / monumentenzorg' en 'eigen collectie '. De eerste verzameling is op straat en architect geïndiceerd, de tweede op straat. De tekeningen uit de eerste collectie zijn opgeborgen op dossiernummer (van het centraal tekeningenarchief), die uit de tweede op adres. De fiches met als titel 'Dienst Publieke Werken' kunnen de archieven Stadswerken en -gebouwen, Stadsingenieur, Stadsarchitect en Dienst Publieke Werken betreffen, afhankelijk van periode en object.

Bekijk
archives van de Koninklijke Hausemann en Hötte NV

Betreft het bedrijfsarchief met daarin alle zakelijke handelingen van agenturenboekhouding van voor de oorlog tot produktontwikkeling en marketing uit de periode na de oorlog. Bovendien maakt het gedeponeerde archief van Extensa evenals enkele persoonlijke stukken van Hausemann en Hötte onderdeel uit van het archief.

Bekijk
collection Rob van Maarschalkerwaart, Coördinator Straatmeubilair

Van Maarschalkerwaart bekleedde van 1985 tot en met 1996 de functie van Coördinator Straatmeubilair, met als standplaats de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. Daarna was hij in dienst bij het Stadsdeel Amsterdam Centrum. Deze diacollectie bevat beelden van straatmeubilair (urinoirs, reclamestandaards, fietsenrekken etc.) maar ook straatbeelden van Amsterdam en opnamen gemaakt tijdens dienstreizen.

Bekijk
archives van de Firma Metz en Co

Bedrijfsarchief van de firma met een groot gedeelte administratie en een groot gedeelte over de opdrachten waaronder veel ontwerptekeningen en foto's van uitgevoerd werk. Bevat geen notulen of andersoortige verslagen van besluitvorming.

Bekijk
archives Benno Premsela

Betreft het persoonlijk archief met materiaal over Benno Premsela als vormgever, adviseur, voorvechter van homo-emancipatie en bestuurder van cultuurorganisaties.

Bekijk
archives Jolijn van de Wouw

persoonlijk archief grotendeels over ontwerppraktijk en een klein gedeelte personalia waaronder verzamelde affiches

Bekijk

Zoek archieven

Geselecteerde filters:
Periode
Belang
Locatie
  • Stadsarchief Amsterdam (9)