NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 5

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Gerd Arntz

Correspondentie en een overdruk van G. Harig: Lenin und die moderne Physik [1934?] voorzien van aantekeningen betreffende de contacten van Nederlanders in de Sovjetunie; Annex: brieven ingekomen bij Peter Arntz 1988-1993, krantenknipsel van de recensie van het boek: Double Lives, Stalin, Willy Münzenberg and the Seduction of the Intellectuals van Stephen Koch, 1995. Ansichtkaarten, ontvangen van vrienden en relaties. 1935-1988.

Bekijk
archives Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars

Archief van de Federatie en aangesloten beroepsverenigingen: statuten, notulen en andere vergaderstukken van de federatieraad (onvolledig), hoofdbestuur en dagelijks bestuur, stukken betreffende congressen, jaarverslagen, correspondentie, stencils, financiële stukken; kopij voor en stukken betreffende Federatie, Federatiekrant en Federatiebulletin; stukken betreffende belangenbehartiging, prijsvragen; archieven van of stukken betreffende commissies, werkgroepen en aangesloten beroepsverenigingen (onder meer BBK, GKf, Nederlandse Beroepsvereniging van Danskunstenaars, Vereniging van Geëngageerden bij de Nederlandse Opera, Beroepsvereniging Dramatische Vorming, Beroepsvereniging van Mimebeoefenaren) en aanverwante organisaties; documentatie.

Bekijk
archives Genootschap voor Reclame

Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, stukken betreffende de reclamecongressen, public lunches en andere bijeenkomsten, correspondentie, stukken betreffende statuten, stukken van commissies, ledenadministratie en -werving, financiële administratie, stukken betreffende opleidingen en cursussen, de jaarlijkse prijzen, het slagzinnenregister, reclamecode, stukken betreffende bioscoop- en televisiereclame, opleidingen en cursussen, tevens stukken van afzonderlijke stichtingen als de Nederlandse Reclame Stichting, de Stichting Reclame en Marketing en de Stichting Reclame Code.

Bekijk
archives Wild Plakken

Het archief bestaat voor een groot deel uit affiches, zowel door Wild Plakken ontworpen als verzameld. Een bijzonder onderdeel van het archief is het complete materiaal van de tentoonstelling Beeld tegen Beeld, Wild Plakken en de ontwerpen hiervoor. De ontwerpen van Wild Plakken worden in het algemeen gepresenteerd als een product van alle leden. Wel bevindt zich in het archief materiaal van ontwerpers Lies Ros, Frank Beekers en Rob Schröder.

Bekijk

Zoek archieven

Geselecteerde filters:
Periode
Belang
Locatie
  • Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis (IISG) (5)