NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 54

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Toneelgroep De Appel (opgericht 1972)

Het archief bevat materiaal over de oprichting en organisatie, personeel, activiteiten, verenigingen die door De Appel opgericht zijn, commissies waarin De Appel vertegenwoordigd is van de oprichting tot en met seizoen 1985/1986; archivalia van de seizoenen daarna bevinden zich nog bij Toneelgroep de Appel.

Bekijk
archives Herman Berserik

Het archief bevat 75 kostuum- en decorontwerpen.

Bekijk
Archives and collections Willem Bijmoer

Het archief bevat 230 kostuum- en decorontwerpen.

Bekijk
library van het Boekenvak

De collectie omvat een uitgebreide vakbibliotheek op gebied van het boekwezen (boekwetenschap, kopijrecht, typografie, grafische industrie, drukkerij, uitgeverij, boekhandel) en een grote verzameling bronnenmateriaal over de geschiedenis van het Nederlandse boek (boekproductie, boekhandel, boekwezen). Belangrijke onderdelen van de verzameling betreffen de archivalia van Nederlandse boekbedrijven, boekhandelscatalogi, letterproeven en bedrijfsarchieven. Ook van een aantal organisaties en instellingen op het gebied van het boekwezen worden archieven bewaard. De Bibliotheek van het Boekenvak is een van de meest omvangrijke en veelzijdige boekhistorische collecties ter wereld. Voor de geschiedenis van het Nederlandse boekbedrijf vanaf de zeventiende eeuw omvat de collectie essentiële bronnen en documentatie.

Bekijk
archives Irma Boom

De collectie bevat al het door haar ontworpen werk en een beredeneerde selectie uit het overige archiefmateriaal. Deze collectie documenteert de ontstaansgeschiedenis van Irma Booms spraakmakende ontwerpen en geeft tegelijkertijd een beeld van de beroepspraktijk van de zelfstandig werkende grafisch ontwerper.

Bekijk
archives Ben Bos

Affiches, klein drukwerk, dia-opnamen van ontwerpen uit de periode dat Ben Bos werkzaam was bij Ahrend, Total Design, 2D3D, FORMatie2; schriftelijke bronnen die betrekking hebben op een bepaalde opdracht en publicaties van en over Ben Bos.

Bekijk
archives Pieter Brattinga

De nadruk binnen dit archief ligt niet bij de grafische ontwerpen van Brattinga, maar bij zijn professionele nevenactiviteiten. Dit betreffen onder andere zijn werk voor Steendrukkerij De Jong & Co, zijn gastdocentschappen en zijn adviseurswerk.

Bekijk
collection De Buitenkant

De collectie De Buitenkant omvat feitelijk drie Amsterdamse archieven, namelijk die van Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant. Deze kleine bedrijven zijn echter persoonlijk en zakelijk zo nauw met elkaar verweven dat ze als één geheel zijn beschreven. Het gaat bij deze collectie zowel om archiefmateriaal (waaronder correspondentie, inkoop- en verkoopfacturen) als om grafische eindproducten voor verschillende opdrachtgevers van de drukkerij (waaronder Nederlands Fonds voor de Film, Amsterdams Monumentenfonds en Van den Ende Foundation).

Bekijk