NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 18

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Gijs Bakker

Betreft het persoonlijk archief van de kunstenaar met voornamelijk materiaal over zijn ontwerppraktijk maar ook een kleiner gedeelte met persoonlijk materiaal. De ontwerptekeningen zijn apart beschreven als museale objecten. De plakboeken met knipsels waren gezamenlijk van Gijs Bakkker en Emmy van Leersum en vormen een apart archief maar zijn nog niet als zodanig beschreven.

Bekijk
archives Onno Boekhoudt

De archivalia en documentatie betreffen alle terreinen waarop de ontwerper Onno Boekhoudt zich heeft bewogen, waaronder opdrachten voor gedenktekens en beelden voor de openbare ruimte, seriesieraden en een aantal losse ontwerpen zoals het ontwerp voor de Nederlandse munt. De meeste ontwerpen zijn uitgevoerd, een klein deel niet. Het archiefmateriaal in de dossiers geven samen met de corresponderende ontwerptekeningen en de aangelegde documentatie een vrij compleet beeld van de ontwerpprocessen en de resultaten in verschillende ontwerpstadia. Ook is er enige archiefvorming betreffende gevoerd overleg over opdrachten en uitvoeringen. Het archiefdeel bestaat uit de correspondentie, aantekeningen, ontwerpschetsen en dia’s uit de nalatenschap. Naast dit 'papieren' archiefdeel is het museale deel met studies en objecten bij CODA toegankelijk gemaakt, zie 'Toelichting toegang'.

Bekijk
archives As. Bonebakker en Zoon

Het archief van het zilver- en juweliersbedrijf bevat naast stukken betreffende de bedrijfsvoering veel tekeningen waarvan sommigen ingelijst, foto's en publiciteitsmateriaal.

Bekijk
archives Françoise van den Bosch

Het archief bevat personalia en werktekeningen, notities en foto’s die betrekking hebben op haar opleiding. Ook van tentoonstellingen zijn foto’s opgenomen, net als persdocumentatie en documentatie rond verkoop en aankoop van objecten. Daarnaast zijn stukken opgenomen betreffende B.O.E. (Bond voor oproerige Edelsmeden), VES (Vereniging voor Edelsmeden en Sieraadontwerpers) en publicaties over Françoise van den Bosch.

Bekijk
archives Marion Herbst

Het archief bevat vooral materiaal over haar ontwerppraktijk en haar lidmaatschap bij de Vereniging van Edelsmeden en Sieradenmakers (V.E.S.) en de BOE-groep.

Bekijk
archives Galerie Het Kapelhuis

Het archief van Galerie Het Kapelhuis bevat veel beeldmateriaal en persdocumentatie dat gebruikt werd ter voorbereiding van tentoonstellingen en/of catalogi, waaronder foto's en dia's van tentoongestelde voorwerpen en biografische informatie over kunstenaars. Veel van de eindproducten zijn bijgevoegd, zoals affiches, uitnodigingen en catalogi van exposities die plaatsvonden.

Bekijk
archives Emmy van Leersum

Betreft het persoonlijk archief met voornamelijk materiaal over haar ontwerppraktijk maar ook een kleiner gedeelte met persoonlijk materiaal. De ontwerptekeningen zijn apart beschreven als museale objecten. De plakboeken met knipsels waren gezamenlijk van Gijs Bakkker en Emmy van Leersum en vormen een apart archief maar zijn nog niet als zodanig beschreven.

Bekijk
archives Nel Linssen

Het archief bevat voornamelijk proeven, staaltjes en voorstudies van papieren sieraden en een klein gedeelte documentatie.

Bekijk
archives Riet Neerincx

Het archief bestaat uit een vijftal ringbanden waarin materiaal over publicaties, tentoonstellingen en originele tekeningen is bijeengehouden. Het betreft hoofdzakelijk haar werkzaamheden als sieraadontwerper en als conservator Toegepaste kunst en Moderne sieraden bij het Gemeentemuseum Arnhem (huidige Museum voor Moderne Kunst), van 1966 tot en met 1986.

Bekijk
archives Galerie Ra

Het archief van Galerie Ra bevat dossiers van individuele sieraadontwerpers, alfabetisch geordend. De dossiers bestaan hoofdzakelijk uit correspondentie, foto’s en knipsels aangelegd ten behoeve van projecten, tentoonstellingen en publicaties. Daarnaast bevat het archief ook ingekomen en verzonden uitnodigingen voor tentoonstellingen. Tenslotte bevat het archief veel beeldmateriaal van individuele ontwerpers en van projecten van Galerie Ra

Bekijk