NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 14

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Dick Elffers

Het archief bevat vooral materiaal met betrekking tot zijn grafische ontwerpen met groot aantal programmaboekjes en affiches voor o.a. Holland Festival PTT, Museum Boymans - Van Beuningen, Radio Nederland en Rijksmuseum Amsterdam. Het archief bevat geen personalia, documentatie of correspondentie.

Bekijk
archives Donald Janssen

Het archief van tentoonstellingsvormgever Donald Janssen wordt gekenmerkt door materiaal met betrekking tot tentoonstellingen, musea, bewegwijzering, grafische vormgeving en projectmanagement. Van de vele opdrachtgevers zijn het London Transport Museum, Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht, het Ministerie van LNV en het Gemeentemuseum Den Haag de voornaamste. Ontwerptekeningen, grafische eindproducten, dia's, aantekeningenboeken met het ontwerpproces en visualisaties vormen de neerslag van (her)inrichtingen van museumruimtes en tentoonstellingen met gebruikmaking van audiovisuele apparatuur, de inzet van belettering en bewegwijzering en het drukwerk zoals museumcatalogi, affiches en folders. Veelal in samenwerking met grafische of ruimtelijke ontwerpers en andere specialisten, onder wie Paul Mijksenaar.

Bekijk
Subcollections KPN Kunst & Vormgeving

Het betreft het archief met uitgevoerde ontwerpen (postwaarden, telefoonkaarten, bedrijfsstijltoepassingen, publicaties en bijzondere uitgaven), verzamelingen (ca. 60 uitgaves over het vormgevingsbeleid van de PTT zoals het door de DEV werd gerealiseerd) en documentatie van de opgeheven afdeling Kunst & Vormgeving. Inclusief een diacollectie door de DEV aangelegd om de productie te documenteren en voor publicitaire en onderwijs doeleinden.

Bekijk
archives Jan van Keulen

Betreft uitsluitend het grafische werk van de vormgever waaronder zijn opdrachten voor de Groene Amsterdammer, Drukkerij Verweij, Philips en Histor; dus geen correspondentie, administratie ed.

Bekijk
archives Ab Klaster

Dit ‘werkarchief’ behelst voornamelijk (eigen) foto’s, die archiefvormer gebruikte voor opdrachten, dia’s, zw/w- en kleurnegatieven, reproducties van logo’s, ‘lijnmateriaal’ (zw/w tekeningen), handwerk en repro-werk, handgetekende logo’s, illustraties en schetsmateriaal.

Bekijk
archives Ko Sliggers

Het archief bevat materiaal uit zijn ontwerpraktijk, academietijd maar ook ontwerpen die nooit gerealiseerd werden. Daarnaast bevinden zich in het archief stukken met betrekking tot zijn docentschap, publicaties over zijn werk en affiches van andere ontwerpers.

Bekijk
archives Staatsbedrijf der PTT

Het archief Postwaarden bevat veel materiaal over de naoorlogse periode van het Staatsbedrijf der PTT, waar de vormgeving een belangrijk maar niet als zodanig herkenbaar onderdeel van uitmaakt. Het daarin bewaarde materiaal over de vormgevingsgeschiedenis betreft met name de contracten met kunstenaars, bijvoorbeeld over het ontwerpen van postzegels en interne bedrijfsmatige stukken, zoals over de verzelfstandiging en privatisering van de DEV. Het bevat materiaal betreffende onder andere postwaarden, radio, telefonie en hoofddirectie.

Bekijk
archives Tel Design

bedrijfsarchief met een groot gedeelte over de projecten en opdrachten en een gedeelte administratie van het bureau

Bekijk