NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 101

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
collection Affiches Toneelgroep De Appel

Affiches van vormgever Jan Bons uit de periode 1971-2000

Bekijk
collection Gerd Arntz

De collectie betreft duizenden symbolen en honderden beeldstatistieken. Arntz ontwierp deze pictogrammen of isotypes (International System Of TYpographic Picture Education) als universele beeldtaal voor beeldstatistiek, voor het Museum voor Maatschappij en Economie in Wenen, van de Oostenrijkse socioloog Otto Neurath.

Bekijk
archives H.P. Berlage

Het betreft het persoonlijke archief van Berlage; bevat stukken over zijn pesoonlijke leven (familie, zijn verzameling penningen en affiches, docentschap, over het vakgebied, etc.), zijn opleiding en zijn werk; klein gedeelte administratie van zijn bureau, een groot gedeelte met stukken betreffende architectonische en stedenbouwkundige adviezen en commissies, groot gedeelte tekeningen en foto's van projecten. Het archief van E.E. Strasser maakt als gedeponeerd archief onderdeel uit van het Archief H.P. Berlage omdat het de voortzetting betreft van een aantal projecten van Berlage.

Bekijk
archives Jan Bons

Het archief betreft voornamelijk grafische ontwerpen.

Bekijk
archives Irma Boom

De collectie bevat al het door haar ontworpen werk en een beredeneerde selectie uit het overige archiefmateriaal. Deze collectie documenteert de ontstaansgeschiedenis van Irma Booms spraakmakende ontwerpen en geeft tegelijkertijd een beeld van de beroepspraktijk van de zelfstandig werkende grafisch ontwerper.

Bekijk
archives Ben Bos

Affiches, klein drukwerk, dia-opnamen van ontwerpen uit de periode dat Ben Bos werkzaam was bij Ahrend, Total Design, 2D3D, FORMatie2; schriftelijke bronnen die betrekking hebben op een bepaalde opdracht en publicaties van en over Ben Bos.

Bekijk
archives Ernst Braches

Archief bevat met name het ontwerpproces van diverse boeken en tijdschiften, waaronder 'Range : a Philips telecommunication journal'.

Bekijk
archives Pieter Brattinga

De nadruk binnen dit archief ligt niet bij de grafische ontwerpen van Brattinga, maar bij zijn professionele nevenactiviteiten. Dit betreffen onder andere zijn werk voor Steendrukkerij De Jong & Co, zijn gastdocentschappen en zijn adviseurswerk.

Bekijk