NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 15

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Comité Archieven Modern Glas

Correspondentie betreffende de werkzaamheden van het Comité Archieven Modern Glas.

Bekijk
archives Andries Copier

Persoonlijk archief van Andries Copier, over zijn werk voor de glasfabriek Leerdam en zijn vrije werk sinds de jaren tachtig. Bevat persoonlijke brieven, zijn hand- en studieboeken, houten vormen, enkele glazen voorwerpen en enkele keramische unica ontworpen voor Schenbach in Duitsland (geen productgegevens over de unica).

Bekijk
Archives and collections Glasfabriek Leerdam

Betreft een klein onderdeel van het archief van de Glasfabriek Leerdam met een modellenboek, een aantal verkoopcatalogi en twee dozen met exemplaren van het personeelsblad. Gedeponeerd: Dagboek en stagerapport uit 1959 en een overdruk (1960) over Glasfabriek Leerdam door Prof. E. Tellegen.

Bekijk
Archives and collections Willem Heesen

Verzameld materiaal over Willem Heesen, voornamelijk persdocumtatie in kopievorm en materiaal met betrekking tot het uitgeven van zijn biografie.

Bekijk
Bernard Heesen

Bij Bernard Heesen bevind zich het archief van Willlem Heesen met daarin ook materiaal over Bernard.

Bekijk
archives Willem Heesen

Het archief betreft voornamelijk de ontwerpperiode van De Oude Horn. De ordners met ontwerptekeningen met bijbehorende productinfomatie maken een groot en bijzonder deel uit van dit archief.

Bekijk
Archives and collections Theo Jansen

In het archief zijn documenten te vinden uit de studietijd van Theo Jansen zoals aantekeningen voor het vak Kunstgeschiedenis en schetsen voor de les Anatomie. Van zijn werkzame leven zijn foto's, brochures en artikelen bewaard.

Bekijk
Working Drawings Archive Glasfabriek Leerdam

De collectie bevat het werktekeningenarchief en het fotoarchief van de Glasfabriek van Leerdam. Daarnaast bevat het ook de collectie persdocumentatie van het Glasmuseum.

Bekijk
Archives and collections Floris Meydam

Documentatie zoals ontwerptekeningen van Meydam's werk voor verschillende werkgevers inclusief foto's van de eindproducten. Tevens bevat het archief persdocumentatie en materiaal uit zijn studietijd (jaren '40) waaronder rapporten.

Bekijk
collection Joan Temminck

De verzameling bevat het verzamelde archief van de Glasfabriek van Leerdam en achiefstukken van verschillende glaskunstnaars die verbonden waren aan de fabriek of aan Leerdam in het algemeen.

Bekijk