NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 10

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Academie van Beeldende Kunsten

Inventaris van het archief van de Vereeniging 's-Gravenhaagsche Teeken-akademie, sinds 1859 Academie van beeldende kunsten, sinds 1957 Koninklijke Academie van beeldende kunsten. Het zijn stukken betreffende de geschiedenis van de academie, de organisatie, het onderwijs, de kunstcollecties, fondsen en stichtingen ter ondersteuning van de academie, de gebouwen, het museum van reprodukties van beeldhouwkunst (Gipsmuseum), de verzelfstandiging van onderdelen van de opleiding, de School voor Fotografie en Fototechniek,

Bekijk
archives Onno Boekhoudt

De archivalia en documentatie betreffen alle terreinen waarop de ontwerper Onno Boekhoudt zich heeft bewogen, waaronder opdrachten voor gedenktekens en beelden voor de openbare ruimte, seriesieraden en een aantal losse ontwerpen zoals het ontwerp voor de Nederlandse munt. De meeste ontwerpen zijn uitgevoerd, een klein deel niet. Het archiefmateriaal in de dossiers geven samen met de corresponderende ontwerptekeningen en de aangelegde documentatie een vrij compleet beeld van de ontwerpprocessen en de resultaten in verschillende ontwerpstadia. Ook is er enige archiefvorming betreffende gevoerd overleg over opdrachten en uitvoeringen. Het archiefdeel bestaat uit de correspondentie, aantekeningen, ontwerpschetsen en dia’s uit de nalatenschap. Naast dit 'papieren' archiefdeel is het museale deel met studies en objecten bij CODA toegankelijk gemaakt, zie 'Toelichting toegang'.

Bekijk
archives International Council of Graphic Design Associations ICOGRADA

Het behelst meer dan 1500 internationale affiches, boektitels en documentatie over de educatieve en administratieve taken van de organisatie.

Bekijk
archives Donald Janssen

Het archief van tentoonstellingsvormgever Donald Janssen wordt gekenmerkt door materiaal met betrekking tot tentoonstellingen, musea, bewegwijzering, grafische vormgeving en projectmanagement. Van de vele opdrachtgevers zijn het London Transport Museum, Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht, het Ministerie van LNV en het Gemeentemuseum Den Haag de voornaamste. Ontwerptekeningen, grafische eindproducten, dia's, aantekeningenboeken met het ontwerpproces en visualisaties vormen de neerslag van (her)inrichtingen van museumruimtes en tentoonstellingen met gebruikmaking van audiovisuele apparatuur, de inzet van belettering en bewegwijzering en het drukwerk zoals museumcatalogi, affiches en folders. Veelal in samenwerking met grafische of ruimtelijke ontwerpers en andere specialisten, onder wie Paul Mijksenaar.

Bekijk
archives Genootschap voor Reclame

Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, stukken betreffende de reclamecongressen, public lunches en andere bijeenkomsten, correspondentie, stukken betreffende statuten, stukken van commissies, ledenadministratie en -werving, financiële administratie, stukken betreffende opleidingen en cursussen, de jaarlijkse prijzen, het slagzinnenregister, reclamecode, stukken betreffende bioscoop- en televisiereclame, opleidingen en cursussen, tevens stukken van afzonderlijke stichtingen als de Nederlandse Reclame Stichting, de Stichting Reclame en Marketing en de Stichting Reclame Code.

Bekijk
archives Dirk van Sliedregt

Het archief bevat ontwerpen (in de vorm van bestekken en voorwaarden, correspondentie, calques, lichtdrukken en ontwerptekeningen) voor apotheken, raadhuizen, kantoren, bedrijfspanden, woonhuizen, vakantiehuizen en meubels. Van Sliedregt ontwierp gebouwen en interieurs van vooral woonhuizen, apotheken en raadhuizen. Veel van de architectonische projecten werden gefotografeerd door Maarten en Jaap d’Oliveira. Over de meubelontwerpen in rotan en hout zijn foto's en enkele tekeningen. Een deel van het archief betreft het docentschap (foto's en films van excursies met studenten) en academiedirecteurschap van Van Sliedregt. Tevens briefwisseling met Willem Penaat naar aanleiding van het boek "Wonen: gisteren vandaag: beschouwingen en beelden over wonen in heden en verleden" dat verscheen in 1957 op initiatief van Van Sliedregt en met bijdragen van Joop Hardy, Bernard Majorick en Dirk van Sliedregt.

Bekijk
archives Constance H. Wibaut

Correspondentie, agenda’s, biografische foto’s betreffende Wibaut en haar familie, opnames van radio-interviews en documentatie over haar werk als modetekenares, docente en beeldhouwster, een groot en klein presentatie album met foto's van haar werk en een curriculum vitae, en een oeuvrecatalogus in een klein album, 1948-1954 en ca. 1985-1990. Tenslotte ook een collectie schetsen en illustraties. Het geheel geeft een goed beeld van Wibauts veelzijdige leven en werk. Aan de Nieuwe Kunstschool en de Amsterdamse Rijksakademie werd zij opgeleid tot beeldhouwster, terwijl zij zich op de eerste school bovendien had verdiept in het patroonsnijden. Zij werkte van 1953 tot 1971 als modetekenares en –redactrice voor Elseviers Weekblad en doceerde daarnaast kostuumtekenen aan de Rijksakademie. Sinds 1985 concentreert Constance Wibaut zich geheel op het beeldhouwen

Bekijk
archives Lam de Wolf

Documentatie betreffende kunstwerken en ontwerpen, tentoonstellingen in musea en galeries, artist in residence verblijven in Zeeland en het Van Doesburghuis in Meudon nabij Parijs. Tevens betreffende haar docentschappen aan de Rietveld Academie en aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Correspondentie met het Fonds BKVB.

Bekijk

Zoek archieven

Geselecteerde filters:
Periode
Belang
Inhoud
  • education (10)
Locatie