NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 42

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Ernst Braches

Archief bevat met name het ontwerpproces van diverse boeken en tijdschiften, waaronder 'Range : a Philips telecommunication journal'.

Bekijk
archives Brusse

Archief bevat met name de ontwerpprocessen van de uitgaven gedaan door de uitgeversmaatschappij.

Bekijk
collection De Buitenkant

De collectie De Buitenkant omvat feitelijk drie Amsterdamse archieven, namelijk die van Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant. Deze kleine bedrijven zijn echter persoonlijk en zakelijk zo nauw met elkaar verweven dat ze als één geheel zijn beschreven. Het gaat bij deze collectie zowel om archiefmateriaal (waaronder correspondentie, inkoop- en verkoopfacturen) als om grafische eindproducten voor verschillende opdrachtgevers van de drukkerij (waaronder Nederlands Fonds voor de Film, Amsterdams Monumentenfonds en Van den Ende Foundation).

Bekijk
archives Wim Crouwel

Een gedeelte van het persoonlijke archief van Wim Crouwel over zijn werkzaamheden als ontwerper waaronder het ontwerpproces van het New Alphabet. Een gedeelte is nog in privébezit, de affiches zijn in de museale collectie van het Stedelijk Museum beschreven. Een ander gedeelte met o.a. documentatie, krantenknipsels en lezingen is ook bij het Stedelijk Museum ondergebracht.

Bekijk
collection Bram de Does

Kern van deze collectie vormen de 38 bladen (25 × 37 cm) met werktekeningen van de Lexicon in zwarte inkt met commentaar in blauw voor Peter Matthias Noordzij van The Enschedé Font Foundry (producent en uitgever). Verder is er de eerste ruwe tekening in viltstift uit 1989, met onderaan opgeplakt fotografische verkleiningen om het ontwerp in een klein corps te kunnen beoordelen. Tot de overige documentatie behoren onder meer de contourprints voor de digitale productie. Verder is er een niet gebruikte werktekening voor de Trinité uit maart 1979 (26 × 36 cm). Op verzoek van de collectiebeheerder schreef De Does, als begeleidende documentatie, 'De ontwikkeling van de Lexicon' (maart 1999, 24 bl.). Dit handschrift is in de collectie opgenomen. Tenslotte is er, uit het bezit van De Does, de naar ontwerp van Jan van Krimpen door J.M. Veldheer gehakte alfabetsteen.

Bekijk
collection Theo van Doesburg

De collectie van Centraal Museum betreft vooral schilder- en tekenkunst en wat minder vormgeving. De vormgevingsobjecten betreffen voornamelijk grafisch werk zoals de ontwikkeling van huisstijlproducten voor De Stijl maar ook enkele objecten betreffen interieurvormgeving zoals glas in lood ontwerpen.

Bekijk
collection S.L. Hartz

De collectie bestaat met name uit correspondentie (vooral over de productie van zijn drukletter Linotype Juliana, 1958) en uit drukwerk (boekjes en efemera) van zijn private press, de Tuinwijkpers.

Bekijk