NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 14

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
archives Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en rechtsvoorgangers

Het archief bevat verslagen, correspondentie en neerslag van de taakuitvoering zoals het behartigen van de belangen van de leden, het organiseren van tentoonstellingen, het verstrekken van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het publiceren van onder andere tijdschriften en deelname aan overleg met (inter)nationale aanverwante organisaties zoals BEDA, ICSID en ICOGRADA. Daarnaast bevat het archief een grote hoeveelheid dia’s die veelal zijn gebruikt als afbeelding in ledenboeken of zijn gepubliceerd in het tijdschrift Vormberichten. Ook zijn foto’s, videomateriaal en audioverslagen van tentoonstellingen, symposia en activiteiten voor leden van de BNO en rechtsvoorgangers in het archief opgenomen

Bekijk
archives koninklijke fabriek F.W. Braat

Het archief bevat tekeningen van metalen ornamenten ontworpen door M.J. Bréasson en door de fabriek geproduceerd, kasboeken en productcatalogi van de metaalwarenfabriek.

Bekijk
archives Dienst der Publieke Werken Amsterdam

De Dienst kende de volgende afdelingen: rioleringen, waterverversing, bruggen, haven- en waterwerken, gebouwen, werktuigen en bestratingen, algemene dienst en landmeten, beplantingen, gemeentewerkplaatsen, utiliteitsbouw, administratie, secretariaat, grondexploitatie, grondbedrijf, gereedmaken terreinen, stadsontwikkeleing en uitbreiding, klokkenisten en onderhoud. Directeuren waren achtereenvolgens Jacob Verheij, Jan Kalff, Johannes Abraham Schuurman, Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, Johan van Hasselt, Andries Wilhelm Bos. Verder zij gewezen op de bouwtekeningen- en plattegrondencollectie op de Historisch Topografische Atlas van het Gemeentearchief met als toegang de kaartsystemen getiteld 'openbare werken / monumentenzorg' en 'eigen collectie '. De eerste verzameling is op straat en architect geïndiceerd, de tweede op straat. De tekeningen uit de eerste collectie zijn opgeborgen op dossiernummer (van het centraal tekeningenarchief), die uit de tweede op adres. De fiches met als titel 'Dienst Publieke Werken' kunnen de archieven Stadswerken en -gebouwen, Stadsingenieur, Stadsarchitect en Dienst Publieke Werken betreffen, afhankelijk van periode en object.

Bekijk
archives Jan Eisenloeffel

Het archief bevat 482 ontwerptekeningen.

Bekijk
archives Galerie Het Kapelhuis

Het archief van Galerie Het Kapelhuis bevat veel beeldmateriaal en persdocumentatie dat gebruikt werd ter voorbereiding van tentoonstellingen en/of catalogi, waaronder foto's en dia's van tentoongestelde voorwerpen en biografische informatie over kunstenaars. Veel van de eindproducten zijn bijgevoegd, zoals affiches, uitnodigingen en catalogi van exposities die plaatsvonden.

Bekijk
archives Bart van der Leck

Het archief bevat manuscripten van artikelen, onder andere voor De Stijl. Ook foto's en reproducties van voornamelijk schilderijen en interieurontwerpen maken deel uit van het archief. Het archief bevat ook het gedeponeerd archief van Rob van ’t Hoff.

Bekijk
archives Nederlandse Kabelfabriek (N.K.F. Kabel B.V.)

Het archief bevat stukken betreffende de bedrijfsvoering en boekhouding, deelnemingen en overnames door NKF Staal Alblasserdam, DRAKA, Kabelindo, Philips en Fabrieksbeherende Maatskappij (Eiendoms) Beperk. Tevens bevat het archief publicaties, catalogi, drukwerk en reclamemateriaal (onder het beheer van Piet Zwart). Het gedeponeerd archief van de Vereniging Ontwikkeling en Ontspanning maakt deel uit van het archief.

Bekijk
archives Paul Schuitema

Het archief bevat ontwerpen, drukproeven en realia.

Bekijk
archives Henk Stallinga

Het betreft het archief van Studio Stallinga dat is bewaard sinds de oprichting in 1993. Het bevat kranten- en tijdschriftartikelen waarin over Stallinga of zijn producten is gepubliceerd. Van Elle Wonen en landelijke dagbladen tot NY Times. Correspondentie is bewaard, evenals documentatie ten behoeve van tentoonstelligen. Voorts een twintigtal schetsboeken. De neerslag van het ontwerpproces bevat warmte- en lichtstudies. Sinds 2004 is het archief digitaal.

Bekijk