NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 16

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
collection Wim Bijmoer

De collectie omvat 36 stukken, hoofdzakelijk betreffende illustraties en omslagontwerpen voor uitgaven van Annie M.G. Schmidt, tevens 1 map correspondentie met uitgeverij Querido.

Bekijk
library van het Boekenvak

De collectie omvat een uitgebreide vakbibliotheek op gebied van het boekwezen (boekwetenschap, kopijrecht, typografie, grafische industrie, drukkerij, uitgeverij, boekhandel) en een grote verzameling bronnenmateriaal over de geschiedenis van het Nederlandse boek (boekproductie, boekhandel, boekwezen). Belangrijke onderdelen van de verzameling betreffen de archivalia van Nederlandse boekbedrijven, boekhandelscatalogi, letterproeven en bedrijfsarchieven. Ook van een aantal organisaties en instellingen op het gebied van het boekwezen worden archieven bewaard. De Bibliotheek van het Boekenvak is een van de meest omvangrijke en veelzijdige boekhistorische collecties ter wereld. Voor de geschiedenis van het Nederlandse boekbedrijf vanaf de zeventiende eeuw omvat de collectie essentiële bronnen en documentatie.

Bekijk
archives Ernst Braches

Archief bevat met name het ontwerpproces van diverse boeken en tijdschiften, waaronder 'Range : a Philips telecommunication journal'.

Bekijk
archives Brusse

Archief bevat met name de ontwerpprocessen van de uitgaven gedaan door de uitgeversmaatschappij.

Bekijk
collection De Buitenkant

De collectie De Buitenkant omvat feitelijk drie Amsterdamse archieven, namelijk die van Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en Uitgeverij De Buitenkant. Deze kleine bedrijven zijn echter persoonlijk en zakelijk zo nauw met elkaar verweven dat ze als één geheel zijn beschreven. Het gaat bij deze collectie zowel om archiefmateriaal (waaronder correspondentie, inkoop- en verkoopfacturen) als om grafische eindproducten voor verschillende opdrachtgevers van de drukkerij (waaronder Nederlands Fonds voor de Film, Amsterdams Monumentenfonds en Van den Ende Foundation).

Bekijk
archives Dick Elffers

Het archief bevat vooral materiaal met betrekking tot zijn grafische ontwerpen met groot aantal programmaboekjes en affiches voor o.a. Holland Festival PTT, Museum Boymans - Van Beuningen, Radio Nederland en Rijksmuseum Amsterdam. Het archief bevat geen personalia, documentatie of correspondentie.

Bekijk
collection Theo Kurpershoek

De collectie bevat met name werktekeningen voor boekomslagen, waaronder een aantal voor Querido.

Bekijk
Archives and Documentation Frits Lensvelt

Het archief bevat tekeningen, waaronder ontwerpen voor interieurs en lampen, documentatie en stukken betreffende boekversiering en typografie.

Bekijk