NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

Archieven/Collecties:

Gevonden : 29

Alles # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Archives and collections ADO speelgoed

Het archief omvat ca. 350 houten speelgoedstukken die van 1925 tot 1955 werden ontworpen door Ko Verzuu en vervolgens werden vervaardigd door longpatiënten van het sanatorium Berg en Bosch aan de rand van Apeldoorn. De speelgoedstukken zijn de vruchten van de ‘arbeidstherapie’ waarmee patiënten werden voorbereid op het werkzame leven. Het speelgoed kreeg de naam ‘ADO’ wat aanvankelijk stond voor ‘Arbeid Door Onvolwaardigen’. In 1962 werd dit veranderd in ‘Apart Doelmatig Onverwoestbaar’. Het speelgoed toont duidelijk dat Verzuu zich bij het ontwerpen ervan liet inspireren door ontwerpers van zijn tijd als G. Th. Rietveld en P. Mondriaan. Het archief bevat tevens een aantal fotoboeken, losse foto’s van de werkplaats, boeken over ADO en ca. 25 speelgoedcatalogi.

Bekijk
library van het Boekenvak

De collectie omvat een uitgebreide vakbibliotheek op gebied van het boekwezen (boekwetenschap, kopijrecht, typografie, grafische industrie, drukkerij, uitgeverij, boekhandel) en een grote verzameling bronnenmateriaal over de geschiedenis van het Nederlandse boek (boekproductie, boekhandel, boekwezen). Belangrijke onderdelen van de verzameling betreffen de archivalia van Nederlandse boekbedrijven, boekhandelscatalogi, letterproeven en bedrijfsarchieven. Ook van een aantal organisaties en instellingen op het gebied van het boekwezen worden archieven bewaard. De Bibliotheek van het Boekenvak is een van de meest omvangrijke en veelzijdige boekhistorische collecties ter wereld. Voor de geschiedenis van het Nederlandse boekbedrijf vanaf de zeventiende eeuw omvat de collectie essentiële bronnen en documentatie.

Bekijk
photo collection Chocoladefabriek Van Houten

Het archief bevat foto's van bedrijfswerkzaamheden en de fabricage van cacao en chocolade. Daarnaast bevat het archief foto's van producten, reclames en van de fabriek van Van Houten en zn. De collectie bestaat uit een kist met 160 glasnegatieven en -positieven van fotoopnamen van interieurs, werknemers, producten en reclames van de chocoladefabriek Van Houten & Zoon in Weesp. De namen van de fotografen zijn niet bekend.

Bekijk
Co-op 2

Deze naam is opgenomen in het NOA vanwege het belang voor de geschiedenis van de Nederlandse vormgeving. Vooralsnog zijn meer gegevens onbekend. Beschikt u over informatie over het bestaan of de inhoud van archieven of collecties? Neemt u contact op met het NOA via tollenaar@premsela.org of 010 4401200. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. Het NOA is een samenwerking van RKD en Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode. Onderdeel van Het Nieuwe Instituut voor architectuur, design en e-cultuur. Het NOA spant zich in om het erfgoed van de Nederlandse collectie vormgevingsarchieven in kaart te brengen en de belangrijkste en urgente archieven onder te brengen en te ontsluiten, in samenwerking met Nederlandse erfgoedinstellingen.

Bekijk
collection Droste

De collectie bevat fotoarchief en administratie van 1863 tot 1980. Ook maakt het archief van het bedrijfsorgaan WIDO (Wat In Droste Omgaat) deel uit van de collectie. Daarnaast bevat de collectie voorstudies voor verpakkingen en reclamematerialen, productverpakkingen en affiches, aquarellen die gebruikt zijn voor de plaatjes in Droste-albums en (jubileum-)uitgaven van Droste.

Bekijk
archives Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken NV te Haarlem

Het archief bevat reclamematerialen en verpakkingen, stukken betreffende de overname door Van Nelle, uitgaven van het personeelsblad WIDO en foto's van onder andere het productieproces, werknemers en personeelsactiviteiten zoals een sinterklaasviering en het 60-jarig jubileum van de fabriek. Diverse tekeningen en foto's van fabrieksgebouwen zijn geplaatst in de Kennemer Atlas. Daarnaast bevat het archief catalogi, tekeningen en offertes van chocoladevormen van de Vormenfabriek Tilburg, Sidam uit Milaan en Nolfra N.V. te Naarden.

Bekijk
archives Dick Elffers

Het archief bevat vooral materiaal met betrekking tot zijn grafische ontwerpen met groot aantal programmaboekjes en affiches voor o.a. Holland Festival PTT, Museum Boymans - Van Beuningen, Radio Nederland en Rijksmuseum Amsterdam. Het archief bevat geen personalia, documentatie of correspondentie.

Bekijk
Archives and collections Fokker Heritage Trust

Historie van de Nederlandse luchtvaart. De productie en toepassing van luchvaart in de Nederlandse samenleving. Het betreft tekeningen van alle vliegtuigen door Fokker ontworpen, ook die nooit gevlogen hebben. De oudere tekeningen zijn zeldzaam. De boekencollectie omvat vooral handboeken; trainingshandboeken, technische handleidingen behorend bij vliegtuigen.

Bekijk
collection Joop Geesink

De collectie bevat beeldmateriaal, story-boards, merchandising en poppen, waaronder ca. 30 originele poppen en een prototype van Loeki de Leeuw, voor stop-motionfilmpjes. Het beeldmateriaal betreft poppenfilms van filmstudio Dollywood Studio's gemaakt in opdracht van bedrijven, o.a. Philips en Zuivelland.

Bekijk
archives Gerda van Gijzel

Het betreft jeugdtekeningen, plakboeken met inspiratie-materiaal, schriften met opdrachten en inkomsten, boekomslagen, albums met krantenartikelen over werk en evenementen, tijdschriften waarin tekeningen gepubliceerd zijn, onder meer: Varia, Exclusive Sports, BurgGolf. Voorts reis-schetsboeken, schetsboeken met modetekeningen. Ontwerpen voor geboortekaartjes, kalenders, adventkalenders. Albums met foto's van portet werken, met correspondentie over opdracht en bedankjes. Mode presentatietekeningen, aquarellen en inkttekeningen, kleur en zwart-wit.

Bekijk