NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

collection Johan Venema

Verzameling Nederlandse grafische vormgeving uit de periode van ca. 1919 - 1945. Zwaartepunten in de verzamelingen zijn de 'Nieuwe Typografie' en de 'Amsterdamse School'. De verzameling bevat naast het werk van Nederlandse ontwerpers, ook ontwerpen van buitenlandse vormgevers die in die periode in Nederland actief waren.