NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

archives Nederlandse Kabelfabriek (N.K.F. Kabel B.V.)

Het archief bevat stukken betreffende de bedrijfsvoering en boekhouding, deelnemingen en overnames door NKF Staal Alblasserdam, DRAKA, Kabelindo, Philips en Fabrieksbeherende Maatskappij (Eiendoms) Beperk. Tevens bevat het archief publicaties, catalogi, drukwerk en reclamemateriaal (onder het beheer van Piet Zwart). Het gedeponeerd archief van de Vereniging Ontwikkeling en Ontspanning maakt deel uit van het archief.

Locatie


Archiefvormer(s)
  • Nederlandse Kabelfabriek (N.K.F. Kabel B.V.)
Locatie
Archief Delft
Oude Delft 169
2611 HB Delft
(015) 260 23 58
Toegang
Gerelateerde
archieven/collecties
Ontwerper(s)
Belang
Public interest
Materiaal
minute, copy, correspondence artifact, jaarverslagen, Statutes, item relating to anniversary, house organ, report, speech, cashbook, ledgers, account, offer, sales records, business record, estate record, legal document, patents, product documentation, catalog, publication, clipping, scrapbook, promotional material, drawing, photograph, photograph album, negative, audiovisual material