NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut.
Deze website wordt niet meer onderhouden, maar blijft wel behouden als archief.
Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl.

archives Tomado, 1924 - 1982

Het archief bevat notulen van aandeelhouders en raad van commissarissen. Daarnaast bevat het archief een scriptie over de geschiedenis en werkwijze van Tomado met onder andere als bijlagen een reglement voor fabriekspersoneel, correspondentie en stukken betreffende de staat van geproduceerde hoeveelheden.

Locatie


Locatie
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zuid Willemsvaart 2
5211 NW Den Bosch
073 681 8500
Toegang
Gerelateerde
archieven/collecties
Ontwerper(s)
Belang
National interest
Materiaal
minute, jaarverslagen, account, financial record, report, correspondence artifact, record